👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsklubben - Photopearls

Skapad 2019-09-23 12:21 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola F – 5
Pärla med photopearls efter gemensamt valda bilder.

Innehåll

Konkretisering av mål

 • Att träna sig i finmotorik, uthållighet och noggrannhet
 • Att öva sig i att utföra uppgifter självständigt eller med hjälp av annan elev

Metod

 • Välja ut bilder tillsammans inom den grupp som vill prova på photopearls
 • Arbeta självständigt, eller i grupp med hjälp av utskrifter
 • Försöka att pärla så korrekt som möjligt

Utvärderingsmetod

 • Samtal med elever
 • Observation i den dagliga verksamheten
 • Fritidsenkät

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -