👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - procent och sannolikhet

Skapad 2019-09-23 12:42 i Grebbestadsskolan Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 6 Matematik
Under tre veckor ska vi arbeta med områdena procent och sannolikhet. Fokus är på beräkningar med 100%, 50%, 25% och 1%. Vi ska träna på att räkna ut rabatt och rea. Vidare ska vi arbeta med att se sambandet mellan bråkform, decimalform och procentform. I slutet räknar vi på sannolikhet.

Innehåll

Mattebegrepp/matteord:

 • hel, halv, fjärdedel, femtedel, tiondel, hundradel
 • bråkform, decimalform, procentform
 • rabatt, rea
 • sannolikhet, chans, risk

 

Vi bedömer din kunskap genom:

 •  hur aktiv du är i diskussioner och resonemang.
 • hur väl du beskriver ditt tillvägagångssätt.
 • genom ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik - procent och sannolikhet

Jag kan till viss del/Behöver träna mer
Jag har godtagbara kunskaper/Kan oftast
Jag har mer än godtagbara kunskaper/Är säker
Räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är.
Räkna ut rabatten på en vara.
Växla mellan bråkform, decimalform och procentform.
Förklara vad som menas med sannolikhet.
Räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa.