👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kims lek

Skapad 2019-09-23 12:57 i Gemensamt förskola i Båstad Båstad
Förskola
Jag heter Olivia och jag studerar till förskollärare på Högskolan i Halmstad. Detta är min första pedagogiska planering på unikum av en aktivitet som jag ska hålla med några barn på snickarboa under min VFU-period.

Innehåll

Mål

Stimulera och utmana barnens problemslösningsförmåga samt arbetsminne med olika färger och former.

Forskning

Min forskning utgår ifrån målen i läroplanen

Strategier

  • Undervisning i mindre grupp
  • Benämna de olika färgerna och formerna innan leken börjar
  • Extra material för att kunna öka svårighetsgraden

Genomförande

Barnen sitter i en ring med materialet i mitten och vi går sedan gemensamt igenom vad leken går ut på samt vad de olika färgerna/formerna heter. Barnen får sedan i tur och ordning vända sig om och blunda medan de andra barnen pekar vilken färg/form som ska tas bort. Barnet som blundade ska då försöka komma på vad som har försvunnit, men kan fråga kompisarna om en ledtråd om det är svårt. Efter hand ökas svårighetsgraden genom att extra färger/former läggs till eller att två eller fler saker tas bort samtidigt.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18