Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Förskola och hem -Lönneberga ht2019/vt2020

Skapad 2019-09-23 12:58 i Hultets förskola Partille
Teamplan, Norra Hultets förskola Öjersjö, Lönneberga/Junibacken
Förskola
2.4 Förskola och hem För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Innehåll

Vart ska vi?

 

  Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen.

 

 

 

Hur gör vi?

 

-Daglig information till vårdnadshavare vid lämning och hämtning.

 

-Månadsbrev med information om verksamheten.

 

 


 

Hur blev det?

Vi har haft god kontakt med vårdnadshavarna och lyssnat in hur de vill ha information utefter allas behov.

Vi har gett daglig information till vårdnadshavare vid lämning och hämtning och även ringt om vi inte kunnat delge informationen vid dessa tillfällen.

 

Vi har varje månad skrivit ett informationsbrev till föräldrarna med nödvändig information i verksamheten, samt ett lärloggsinlägg där det beskrivs vad vi gör i verksamheten kring alla lärområden såsom språkutveckling, naturkunskap och matematik. 

 

Var är vi?

Vad har varit särskilt framgångsrikt?  Vad har vi lyckats bra med?

Vi har lyckats bra med våra månadsbrev samt infobrev och vår kommunikation till vårdnadshavarna.

 

Vad är orsaken till att vi lyckats bra med detta?

Vi har skickat ut ett brev per månad vilket har gjort att vårdnadshavarna hinner med att läsa detta och ta del av vår verksamhet på ett bättre sätt. Föräldrarna har gett kommentarer till vårt arbete vilket har gett oss feedback på vårt arbete.

 

Vad har vi lyckats mindre bra med?  Vad är orsaken till detta?

Vi har en bra kommunikation med samtliga vårdnadshavare vi måste dock få alla vårdnadshavare närvarande på Unikum.

 

Har vi genom våra insatser gett vårdnadshavare goda förutsättningar och möjligheter att känna sig delaktiga och kunna utöva inflytande på verksamheten/utbildningen?

Ja vi har gett vårdnadshavare förutsättningar att känna sig delaktiga med hjälp av Unikum eller kommunikation från oss pedagoger.

 

Vilket engagemang och intresse visar vårdnadshavarna för det vi gjort, dvs. den verksamhet och utbildning vi erbjuder?

Hur märks det bland vårdnadshavarna?

Våra vårdnadshavare visar ett stort intresse för deras barns lärande då de kommenterar mycket av det vi skriver på Unikum eller vi daglig information.

Vi har tyvärr inte fått ta del av vårdnadshavare enkäten då för få svarade på detta. Detta tycker vi är tråkigt.

 

Är vi på rätt väg?

Vad ska vi bevara?  Vad behöver vi förändra, lägga till, ta bort eller förbättra i samarbetet- Förskola och hem-?

Ja vi är på rätt väg med vårt samarbete dock vill vi få alla vårdnadshavare involverade i vårt arbete samt i vår enkät så vi kan se hur vi ska utveckla vår verksamhet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: