👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetiska uttrycksformer

Skapad 2019-09-23 13:13 i Nyckelpigans Förskola Medborgarskolan Region Väst
Förskola
Vårt arbete med estetiska uttrycksformer, fritt skapande och experiment Vi på spindlarna vill att barnen utifrån sina intressen för experiment skall få möta olika sätt att utforska och experimentera. Vi vill väcka barnens nyfikenhet att upptäcka, utforska, undersöka och uppleva olika fenomen med hjälp av enkla experiment inom olika områden. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för vetenskapliga begrepp och att utveckla sin förmåga att reflektera och komma med egna hypoteser samt dra egna slutsatser utifrån vad de ser och upplever.

Innehåll

Vad?

Under året kommer vi arbeta med olika estetiska uttrycksformer. Vi lägger fokus på det fria skapandet och det viktiga är barnens upplevelser, inte någon färdig produkt. Vi kommer använda oss av musik, bild, rörelse/dans.

Varför?

Vi upplever att fokus ofta ligger på den färdiga produkten, både i skapande aktiviteter och i barnens fria lek. T.ex. när barnen leker med Play Doh/lego/målar pratas det mycket om vad det skall bli istället för hur de tänkte, hur det känns med leran i handen, varför de valde att bygga så etc. Vi vill istället sätta processen i fokus i vårt arbete.

Vi vill stärka barnens fantasi och föreställningsförmåga. Vi vill få barnen att uppmärksamma sina känslor och tankar och att våga prova utan att tänka på resultatet.

Hur?

Vi kommer erbjuda barnen aktiviteter med olika uttrycksformer och material, tex:

 • Dans
 • Måla till musik
 • Yoga
 • Skapa med olika material och tekniker
 • Drama, berättande
 • experiment

Vi pedagoger utmanar oss i vårt sätt att samtala med barnen om deras upplevelser för att utveckla barnens metatänkande (tänkande om sina tankar).

 

Syftet med experimenten

 • att väcka barnens nyfikenhet och upptäckarlust.
 • att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och sitt kunnande om enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
 • att erbjuda en verksamhet som ger barnen nya utmaningar och lust att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.
 • att utmana barnen i sitt tänkande genom att barnen får ställa hypoteser över vad de tror kommer hända och varför det blev som det blev.

 Dokumentation under lärprocessen

 

 •  Vi dokumenterar det barnen tror kommer hända vid de olika experimenten (barnens hypoteser) samt vad som hände och varför. Vi samtalar och reflekterar. Vi dokumenterar experimenten genom foto/film som sedan läggs ut i spindlarnas lärlogg på Unikum,

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18