👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam, media och källkritik 5-6

Skapad 2019-09-23 13:14 i Långåsskolan Falkenberg
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk Bild
Massmedia och reklam är en stor del av vår vardag och den bild vi får av omvärlden. Nu kommer vi att lära oss mer om massmedia och reklam och hur saker och ting hänger ihop. En viktig del när man jobbar med media och reklam är att ha ett ifrågasättande och källkritiskt förhållningssätt, därför lär vi oss vad detta förhållningssätt innebär och hur man använder sig av det.

Innehåll

      Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • hur en nyhetsartikel är uppbyggd
 • kunna jämföra olika källor för att avgöra om innehållet är trovärdigt eller inte
 • se skillnader mellan reklam och information
 • kunna reflektera över reklams påverkan
 • reflektera över reklams budskap, avsändare och målgrupp, d.v.s vem reklamen riktar sig till
 • begrepp och uttryck som har med reklam, media och källkritik att göra

 

     Undervisning och arbetsformer

         Du kommer att få:

 • arbeta med olika texter från böcker och digitala plattformar.
 • se hur en dagstidning är uppbyggd och med dess olika delar
 • utforma en reklamtext
 • skriva en eller flera olika tidningsartiklar
 • se på filmer "Är det sant?" och "Lilla aktuellt" från ur.se
 • diskutera i grupp/helklass
 • i grupp producera en enkel reklamfilm
 • i grupp producera en enkel tidning
 • vara källkritisk, kunna kritiskt granska olika typer av texter 

      Bedömning - vad och hur

 • Du kommunicerar i tal och skrift.
 • Samtal och diskussioner i grupp och i helklass
 • Resonerar samt ställer frågor för att utvecklas och utveckla dina gruppmedlemmar.

 

 • Förmågan i att söka information samt granska och ifrågasätta källans trovärdighet. 
 • Den begreppsliga förmågan, att du visar att du förstår och kan använda begrepp som hör till reklam, media och källkritik 

Uppgifter

 • Nyhetsrapportering

 • Nyhetsrapportering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6