👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur/Mariposasamling för Äppelgruppen

Skapad 2019-09-23 13:44 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Med hjälp av olika lärmiljöer, metoder och material arbetar vi med att utveckla barnens förmågor när det gäller naturkunskap samt olika uttrycksformer inom dans, drama och musik.

Innehåll

SYFTE

 

*En rolig stund tillsammans i den egna åldersgruppen (Barn födda -15 från Linden och Lönnen)

*Under höstens början utforska och lära oss lite om naturen.

*Utveckla barnens språk och begrepp.

*Prova på och utveckla olika uttrycksformer inom dans, musik och drama.

*Våga prata, agera och uttrycka sig enskilt och i grupp.

 

METOD

 

*Vi träffas 1 gång/vecka

*Vi går till skogen under höstterminens början.

*Vi har gemensamma natur/sång/dans/språk och dramasamlingar.

*Under vårterminen kommer vi att jobba mycket utifrån projekt Mariposa ( betyder fjäril på spanska ) Det ät tredje året som projektet pågår och vänder sig till de näst äldsta barnen på förskolan. Vi kommer att få olika  uppdrag, sånger, filmer skickade till oss. Den personal som har deltagit i projektet är från Lönnen Helena och från Linden Åsa. Därför kommer vi också att ha ansvaret för den här åldersgruppen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18