👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samspel ( Verksamhetsbesök )

Skapad 2019-09-23 13:56 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Vi vill skaffa en trygg barngrupp, träna både socialt- och empatisk samspel genom gruppstärkande lekar.

Innehåll

För att känna trygghet i gruppen kan vi leka gruppstärkande lekar, ha roligt tillsammans och öka empatisk och tillitsfull atmosfär. Vi kommer att leka rörelselekar och dansa tillsammans, uppmärksamma alla barn för att öka deras självkänsla och känna sig gemenskap  och tillhörighet i gruppen. Alla barn kanske inte vågar eller vill vara med då de fortfarande är under inskolningsperiod och de kan de antingen vara med som åskådare eller gå ut och leka med en pedagog.

Lekar: Björnen sover, gubben i lådan, hunden och benet, ringdanser. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18