👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikativ lek

Skapad 2019-09-23 13:57 i Solrosen Mölndals Stad
Grundsärskola F – 3 Kommunikation
Kommunikativ lek och samspel

Innehåll

Innehåll

 

Tidsperiod

HT 2019

 

Så här kommer vi att arbeta:

 

Lek

 • Orsak-verkan-lek

  • “Hämtalek” där E slänger iväg föremål, personalen använder begreppet “hämta” för att uppmuntra E att benämna vilket föremål hon vill ha tillbaka, E benämner vilket föremål personalen ska hämta tillbaka. Föremål som kan användas är exempelvis Babblarna-figurerna, bollar och andra leksaker.

 • Imitationslek

  • Lek med dubbel uppsättning av leksaker där personalen imiterar det som E gör och ljudar/säger i leken.

 • Turtagningslek 

  • Tittutlek

  • Tittutlek med hjälp av pratapparaten Step-by-Step där E kan utropa “Tittut!” eller “Kom fram!”

  • Rulla boll (och med hjälp av pratapparaten Step-by-Step påverka “Rulla bollen!”)

  • Såpbubbellek (och med hjälp av pratapparaten Step-by-Step efterfråga “Mera bubblor!”)

  • Ballonglek (och med hjälp av pratapparaten Step-by-Step efterfråga något som de gör med ballongen)

  • Enkelt färgtärningsspel med lägga-lika-på-lika-aktivitet, tex Ballongspelet där personalen förtydligar turtagningen med TAKK och pekprat på kommunikationskarta

 • Andra lekar med föremål, tex babblarna, bollar, mjukisleksaker för frukter/mat, inköpsförslag: Ruffs hus, Korg med taktil utforskningslek, Spegellåda med sorteringshål och Matcha lika-påse.

 

Bokläsning

 • Personalen läser, pekar på bilderna och tecknar (TAKK).

 • Träna på begreppet “jag”+verb för tvåordsmening

  • Personalen gör en egen bok med foton på T i olika aktiviteter med meningsstrukturen “Jag + verb”

  • Boken kan vara i pappersform och/eller i digitalt format i ipad, tex i Widgit Go Fotokalendern eller liknande app

  • Läs boken tillsammans och vänta in/lämna utrymme för E att själv benämna fotona i boken

 • TAKK- och teckenspråksböcker digitalt i tjänsten Polyglutt via Inläsningstjänst (ILT) framöver.

 

Bildschema för struktur över dagen

 • Personalen visar E vad som ska hända genom att peka på schemat och teckna (TAKK)

 • Personalen markerar var i dagsschemat de är just nu

 

Generellt i kommunikationen med E gör vi som personal följande:

 

 • förstärker vårt talade språk med tecken som AKK (TAKK) i alla situationer

 • väntar in elevens kommunikativa responser, ibland kan vi behöva vänta 10-20 sek

 • tolkar och bekräftar elevens kommunikation

 • utvidgar elevens kommuni

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman och symboler, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9