👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande matematik åk1

Skapad 2019-09-23 14:13 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Grundskola 1 Matematik
Att arbeta med grundläggande matematik.

Innehåll

I åk 1 kommer vi att arbeta med: 

* Siffrorna, dess värde och inbördes ordning och hur man använder siffror för att bilda tal. 

* Mönster; att kunna se och upprepa olika mönster.

* Geometriska objekt

* Likhetstecken och andra matematiska symboler för att kunna göra olika matematiska beräkningar.

 

Våra metoder: 

Genom laborativa övningar, diskussioner, arbete i grupp och eget arbete

Mål: 

Att få en så stor säkerhet inom den grundläggande matematiken att den med lätthet kan användas i den fortsatta undervisningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3