👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2019-09-23 14:16 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Ett tematiskt arbete där höst och vinter står i fokus.
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3) Bild
Du kommer under några veckor arbeta med temat "Hösten". Du kommer att få fundera på frågor om vad som händer i naturen under hösten. Vilka kännetecken har hösten? Varför bär växter och träd frukt? Hur blir det äpplen på träden? Varför tappar träden sina löv? Är svampen en frukt? Vilka växter och djur finns i vår närmiljö?

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Du kommer att få träna din förmåga att beskriva, förklara, granska, motivera och undersöka. Du kommer även träna din förmåga att läsa och skriva olika texter om djur och natur.

Du ska efter temat kunna:

 • berätta om höstens kännetecken. 
 • känna igen några vanliga träd och växter, t.ex lönn, ek, kastanj, lingon och blåbär.
 • berätta om äpplets livscykel.
 • namnge några vanliga djur och berätta någon fakta, t.ex. igelkott och älg. 
 • berätta om någon likhet och skillnad mellan t.ex. två träd eller två djur. 
 • namnge några svampar och kunna berätta någon fakta om dessa. 

 

 

Bedömning

Vi kommer att göra avstämningar under temat, t.ex. genom exit-ticket och tummen-upp.

Du kommer att få berätta om det du lärt dig utifrån bilder och viktiga ord, som t.ex. näringskedja.

 

Hur ska jag lära mig?

Du kommer att få

 • titta på olika filmer som handlar om djur och växter i vår närhet.
 • titta på film om hösten.
 • lyssna på fakta och läsa själv.
 • skriva egna enkla faktatexter.
 • jämföra fakta och berättande text.
 • leta efter kännetecken i naturen.
 • resonera tillsammans med kamraterna i klassen.
 • lära dig viktiga ord som t.ex. årstid och livscykel.
 • rita och måla bilder som förstärker årstiden.
 • skapa svampar i lera.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3