👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillit till sin egen förmåga/självständighet

Skapad 2019-09-23 14:17 i Tångeröds förskola Tjörn
Förskola

Innehåll

 

 

 Mål

• Att barnen skall få träna på sin självständighet. Fokus vid matbordet samt påklädnad/avklädning. 

 

Nulägesanalys

Vi upplever att många barn vill själva men får inte tiden eller möjligheten av oss personal. 

 

Planering/ Hur har vi organiserat undervisningen och arbetssättet?

Vi ska ge barnen mer utrymme till att vara självständiga. Vi har valt att fokusera på maten och på på- och avklädnad. 

 Vi kommer att gå ut några barn åt gången för att det ska bli mindre stressigt i hallen. 

Förstärka påklädnad med bilder. 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
    Lpfö 18