👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 5 - Kursinformation

Skapad 2019-09-23 14:42 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Engelska
Här är en grovplanering över hur Engelska 5 kommer se ut över läsåret. Ha i åtanke att detta är en grovplanering, och därmed kan förändringar komma.

Innehåll

Engelska 5 Grovplanering Läsår 19/20:

Vecka

Moment

Innehåll

Examination & kunskapskrav

35-37

1: Introductions & speeches

·         Allmän information om den första terminen, förväntningar, riktlinjer för examinationer med kunskapskrav och inlämningar, hur kommunicerar vi, arbetsklimat, vad man tar med sig till varje lektion, hur kan jag lära mig mer på egen hand?

·         Hur man pratar framför en grupp: tips och råd; ethos, pathos och logos

·         Muntliga övningar

·         Basgrammatik kopplat till att tala, allmän repetition av grammatik (tempus, sv-agreement, etc.)

·         Koppla kursboken med lämpligt kapitel och övningar

2-minute speech: muntlig framställning

Återkoppling individuellt

 

Realia: jämförelser med egna kunskaper och erfarenheter

 

Basic Grammar test. Ett lektionstillfälle.

38-42

2: Creative writing light

·         Rebeccas word game

·         Skrivövningar: characters, showing vs. telling, descriptive language, disposition.

·         Läsa short stories (Echo 5 Short stories).

Short story: skriftlig framställning i Digi/manuellt

Under 2 lektionstillfällen

44

 

HÖSTLOV

 

45

Mock exams

 

Reading and listening comprehension: läs- och hörförståelse

 

46-50

 

APL

 

51

 

Dela ut bok för att börja läsa på lovet.

 

52-2

 

JULLOV

 

2-8

3: Literature

·         Ny litt!

·         Nödvändig bakgrundsinfo

·         Lässtrategier

·         Eget läsande?

·         Kontinuerliga diskussioner i grupp (book talks) (3 stycken)

·         Analys med hjälp av literary devices

Book report: skriftlig framställning i Digi

Book talks: muntlig framställning och interaktion i grupp

 

Realia: jämförelser med egna kunskaper och erfarenheter

 

9

 

SPORTLOV

 

10-11

Mock exams

·         Öva läs- och hörstrategier

·         Läsa olika genrer och lyssna på olika dialekter

·         Öva gamla NP

Reading and listening comprehension: läs- och hörförståelse

12-18

4: Health and well-being

 

NP

·         Kapitel 8 i SG1 med övningar och texter

·         Dokumentär What the health

·         Källkritik: vad ska man tro på?

·         Läsa artiklar och bloggar med tillhörande frågor

·         Skriva argumenterande: disposition och språk

·         Läsa exempeltexter och kunna identifiera genretypiska delar

·         Öva gamla NP

Skriva argumenterande text om ämnet: skriftlig framställning

 

Källkritik: informationssökning och värdering av källor

16

 

PÅSKLOV

 

19-23

5: Do-it-yourself

 

NP

·         Specifika fackord

·         Läsa/lyssna och förstå texter/talat språk med instruktioner: hur man sätter ihop något, hur man lagar en rätt, etc.

Film/grupparbete: muntlig framställning och interaktion

 

NP: skriftlig och muntlig framställning och interaktion samt läs- och hörförståelse/alternativa hör- och läsprov