Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sinnesträning

Skapad 2019-09-23 14:55 i Egebyskolan Mjölby
Grundsärskola F – 9 Verklighetsuppfattning Kommunikation Estetisk verksamhet Motorik
Sinnesträningen ska ge eleverna taktil stimulans genom att uppleva ljud och luft och få känna förväntan.

Innehåll

Målet med undervisningen

Sinnesträningen ska utveckla elevernas kunskap om att samspela, utveckla elevernas förmåga till turtagning, utveckla elevernas förmåga att utöva rörelse. Utveckla elevernas förmåga att röra sig till musik, utveckla elevernas förmåga till tidsuppfattning. Utveckla elevernas förmåga att uppleva ljud och luft med sina sinnen.

Så här ska vi arbeta

Vi startar sinnesträningen genom att studsa en stor grön boll mellan eleverna samtidigt som vi sjunger en sång. Den som bollen stannar hos benämner vi med namnet. Nästa moment är att varje personal tar varsin elev och använder en bjällra. Man går runt till musik och "bjällrar". Någon stoppar musiken och det blir helt tyst, samtidigt som vi säger "stopp". Då står alla helt stilla. Sedan startar musiken igen och allt återupprepas till musiken tar slut. Efter det plockas en stor fallskärm fram och eleverna sitter under den. Till musik höjer och sänker personalen den och eleverna upplever ett vinddrag och det låter ett vinande ljud. Sedan avslutas det med massage.

 

Det här ska bedömas

Eleven ska reagera igenkännande på att vi ska ha sinnesträning.

Eleven ska delta aktivt genom att skicka runt en boll och reagera när bollen hamnar hos den och när den hör sitt namn.

Eleven ska aktivt delta och känna förväntan när musiken tystnar och reagera när musiken startar igen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Sång- och danslekar.
  ES  1-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-9
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  1-9
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  1-9
 • Rytmik, rim och ramsor.
  ES  1-3
 • Sång- och danslekar.
  ES  4-6
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Grundläggande motoriska rörelser, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-3
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras samansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  4-6
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  1-3
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  1-3
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  4-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: