👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

People and Places

Skapad 2019-09-23 15:00 i Dackeskolan Mjölby
Connect 2 chapter 1-2
Grundskola 9 Engelska
Syfte och Mål: Du ska kunna beskriva dig själv och andra utifrån personlighet, bakgrund, intressen samt olika platser, både skriftligt och muntligt på engelska. Du ska även kunna lyssna på och läsa om andra människors identitet och om olika platser och samtidigt bygga upp ditt ordförråd, allt på år 9-nivå. Du ska bli säkrare på att använda rätt form av verben be, have, do och olika pronomen.

Innehåll

Engelska år 9

Arbetsområde: People and places

 

Planering av arbetsområde:

TID

Det här ska vi lära.

Det här ska vi göra/Aktivitet.

Vecka 37-41

(tiden är ungefärlig)

Att läsa texter på olika nivåer med olika svårighetsgrad. Nya ord och uttryck.

 • Läsa texterna i kapitel 1 och 2 i läroboken Connect2.  Jobba med orden i lucktexter, översätta orden, skriva meningar med orden på engelska och översätta meningar med orden till svenska.

 • Visa förståelse genom att svara på frågor om texterna.

 • Jobba med ord relaterade till en stad.

Vecka 37-41

(tiden är ungefärlig)

Att använda verben be, have, do på rätt sätt i tal och skrift och förstå reglerna för att använda dem.

Att använda olika pronomen så som relativa (who, which) och demonstrativa (that, this, these,those)

 • Gå igenom grammatikregler tillsammans på whiteboarden.

 • Öva grammatiken i textboken.

 • Öva grammatiken i stenciler från Lina

 • Använda grammatiken i små tal- och skrivövningar.

Vecka 37-41

(tiden är ungefärlig)

Att beskriva dig själv och olika platser både muntligt och skriftligt med större variation i ord och uttryck än tidigare.

 • Presentera dig själv skriftligt i ett brev till Lina.

 • Skriva en kort uppsats om en stad du känner till.

 • Diskussionsövningar om olika människor och personligheter.

Vecka 37-41

(tiden är ungefärlig)

Att lyssna på och förstå olika intervjuer, dialoger och presentationer om människor och platser, på olika engelska dialekter och genom olika media. Olika strategier för att underlätta lyssnandet och förståelsen av det som sägs.

 • Lyssna till texterna i läroboken.

 • Göra korta hörövningar i övningsboken.

 • Göra olika hörövningar gemensamt i gruppen från andra medier.Studieteknik/Goda råd

 • Använd lexikon så som tyda.se eller ord.se för att slå upp ord och kunna översätta dem till svenska. Eller använd lexikon (ordlistor) så som lexin.nu för att slå upp ord på modersmål.

 • Lyssna på texterna i webboken (www.studentlitteratur.se) och öva orden där.

 • Gör egna gloslistor med nya ord och öva hemma varje kväll.

 

Lärandematris Klass:IMV

Ämne: Engelska år 9 Område: People and Places Chapter 1-2

Jag…förstår skriven engelska (läser)
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår tydliga detaljer i texterna.

Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.

Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår viktiga detaljer i texterna.

Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.

Du kan förstå både helhet och detaljer i olika typer av texter.


 Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.

förstår talad engelska (lyssnar)

Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.

Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.

Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.

Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.

Du kan förstå både helhet och detaljer i engelska som talas lagom fort.

Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.


talar engelska

Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.

Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.

Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.

skriver på engelska

Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.

Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.

Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika slags texter. 

Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.

Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika slags texter. 

Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.

 

Uppgifter

 • Prov på kapitel 1-2 (ord, fraser, grammatik)

 • My favourite thing (writing)

 • A very special person (writing)

 • How would a friend describe you? (writing)

 • Review of the film: The Boy in the striped pajamas

 • The meeting (writing)

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9