👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 3A

Skapad 2019-09-23 15:02 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Med fokus på de fyra räknesätten under ht 2016, åk 3
Grundskola 3 Matematik
Tillsammans med Charlie, Isa, Kurre och Sally får du lära känna matematikens spännande värld. Med hjälp av uppgifter och spel lär du dig saker inom matematiken. Samtidigt repeterar du sådant som du redan kan. Hoppas du får glädje och framgång med din matematik.

Innehåll

Vad ska du få lära dig?

Kap 1 Taluppfattning, addition och subtraktion
 • Talen 0 till 1000
 • Addition och subtraktion med uppställning
 • Växling över 0
 • Uppställning med flera termer
Kap 2 Multiplikation
 • Sambandet addition och multiplikation
 • Multiplikationstabellerna 2 till 9
 • Kommutativa lagen vid multiplikation
 • Multiplicera med 10 och 100
Kap 3 Problemlösning och multiplikation
 • Prioriteringsregeln
 • Strategier för problemlösning
 • Multiplikation med uppställning
Kap 4 Division och proportionalitet
 • Division, delningsdivision och innehållsdivision
 • Att skriva division
 • Division med rest
 • Sambandet division och multiplikation
 • Proportionalitet
 • Skala

Hur ska du lära dig detta?

 Du kommer att få:

 • arbeta med läromedlet Favorit matematik
 • arbeta enskilt, i par och i helklass (EPA)
 • lyssna och delta i gemensamma genomgångar
 • arbeta praktiskt med konkret material 

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda de begrepp som anknyter till arbetsområdet
 • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter
 • använda olika matematiska uttryck för att diskutera

Hur får du visa vad du kan:

Du får visa vad du kan dels när du arbetar i boken, vid muntliga diskussioner och dels genom diagnoser.

Du kommer även att få arbeta med annat material som inte tillhör boken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3