👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild lå 19-20

Skapad 2019-09-23 15:04 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala grundsärskolor och träningsskolor
Grundsärskola 3 Bild
Bilder har stor betydelse för vårt sätt att tänka, lära och uppleva oss själva och omvärlden. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan vi utveckla vår kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material
 • jämföra och reflektera över bilder
 • undersöka bilder och värdera syften
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Bedömning 

Du kommer att bedömas i: 

Hur du deltar i framställning av berättande bilder och hur du kan arbeta med givna verktyg, tekniker och material.

Hur du kan jämföra bilder och då resonera om bildernas utformning, samband, likheter och skillnader i utseende.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få pröva på olika typer av bildframställning.

Du kommer att få pröva olika typer av redskap för bildframställning.

Du kommer att få pröva att måla på och arbeta med olika typer av material.

Du kommer att  arbeta med bildanalys.

Du kommer att få lära dig namn på ämnes-specifika begrepp inom bild 

Du kommer att få arbeta kreativt med inriktning på säsongens högtider och årstid.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri och modellering.
  Bl  1-3
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild till exempel för att samtala om bilder.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  A 6
 • Eleven jämför egna och andras bilder på ett väl fungerande sätt och för då välutvecklade resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
  Bl  A 6
 • Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder för eleven välutvecklade resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
  Bl  A 6