👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat och källhantering

Skapad 2019-09-23 15:15 i Partille Gymnasium Partille
Intro Svenska 1
Gymnasieskola 1 – 3 Svenska
Det här arbetsområdet kommer att handla om referat, (referatteknik) och hur du anger källa, (källangivelse). Att referera betyder att kort återge något på ett objektivt sätt. Referatteknik använder du när du ska skriva en faktauppsats, sammanfatta ett möte, skriva ett reportage eller återberätta hur det gick i en match.

Innehåll

Vad ska du göra/ lära dig?

Du ska lära dig att känna igen och skriva egna referat.

Du ska träna på att sammanfatta och sovra i texter. För att hitta det viktigaste ska du lära dig att hitta och använda nyckelord.

Du ska lära dig att använda sambandsord för att skapa tydliga texter med sammanhang. 

Du ska lära dig hur man markerar ett nytt stycke med blankrad.

Du ska lära dig att skriva en rubrik till ett referat av en artikel.

Du ska lära dig använda referatmarkeringar. Referatmarkörer är t.ex. enligt, anser, skriver, berättar, menar, tycker, framhäver etc.

Du ska lära dig att ange källan i början av referatet, så här skriver du om källan är en artikel:

Ken Olofsson skriver i tidningen Vi, nr 9, 2011 om ekologiskt jordbruk i artikeln "Ekobonde" Källhänvisningen ska ange: Författare, titel på artikeln inom citationstecken, tidningens namn  (kursivt) och datum då artikeln publicerades.

Du ska lära dig hur man gör ett citat. Hur man ordagrant skriver av ett stycke ur en text och sätter den inom citattecken "...":

" Ett uteblivit eller felplacerat komma kan i värsta fall påverka en menings betydelse" skriver Ingrid H Fredriksson i artikeln "Tydligt med kommat på rätta stället", (Sydsvenskan 2016-10-13)

Du ska själv och tillsammans med andra träna på att läsa, skriva, samtala om och bearbeta referat för att lära dig om referat.

 

Hur du får visa vad du har lärt dig och hur ditt arbete bedöms:

Du får skriva ett referat  av en artikel med en kommentar till ditt referat där du visar din förståelse för ovanstående på torsdag v.39.

I din kommentar får du förklara följande begrepp utifrån ditt referat:

referatmarkering, citat, källa, sambandsord, nyckelord, citattecken, objektiv, rubrik, styckeindelning

 

Material

 

 

 

Genomgång- bildspel referat

Nyckelord- genomgång

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
    Sve  -
  • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
    Sve  -

Matriser

Sve
Referat

Bra!
Bättre!
Utmärkt!
sammanfattning
Referatet är kort. Det innehåller enkla sammanfattningar. Innehållet täcker huvuddragen av det som refereras.
Referatet är kort. Ca en tredjedel av ursprungstexten. Sammanfattningarna utvecklas något genom t.ex.exempel. Referatet sammanfattar det viktigaste från ursprungskällan.
Referatet sammanfattar ursprungskällan på ett välutvecklat sätt genom att det belyser det viktigaste med väl valda exempel och precisa detaljer. Referatet är välavvägt till sitt innehåll.
källor och citat
Källa anges. Citat finns med i texten.
Citat och källhänvisningar anges korrekt.
Källhänvisningar och citat anges korrekt.Citat passar väl in i texten.
referatmarkörer
Texten innehåller någon referatmarkör så att en läsare förstår att texten är ett referat.
Referatet innehåller några olika referatmarkörer som förtydligar varifrån informationen kommer.
Referatet innehåller flera olika referatmarkörer som är väl infogade i texten. Referatmarkörerna gör det tydligt för läsaren varifrån informationen kommer.
Struktur och sammanhang
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig till sin struktur. Texten är indelad i stycken och en rubrik finns.
Texten är relativt sammanhängande. Rubrik och markerad styckeindelning hjälper läsaren. Inledning, mitt och avslutning är tydlig.
Texten är sammanhängande. Den är välstrukturerad. Textens olika delar fungerar tillsammans, så att den röda tråden är tydlig för läsaren.
Språk och stil
Ordvalet och meningsbyggnaden är enkel och fungerar i huvudsak. Texten innehåller inga åsikter.
Ordval och meningsbyggnad är varierad. Språket är formellt och sakligt. Texten innehåller inga åsikter.
Språket är varierat och träffsäkert. Texten innehåller inga åsikter.
Skrivregler
Texten följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Texten följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Texten följer normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken väl.
Helhetsbedömning
Texten fungerar ganska bra som ett referat.
Texten fungerar bra som ett referat.
Texten fungerar utmärkt som ett referat.