Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema om mitt hemland

Skapad 2019-09-23 15:15 i Enheten för flerspråkighet Stenungsund
Under fem veckor kommer vi arbeta med " Tema om mitt hemland"
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vad är identitet? Vad är kultur? Att lämna sitt hemland medför stora förändringar i en människas tillvaro, livs och identitet. Det är också en fördel att kunna prata flera språk, ha kunskaper om flera kulturer.

Innehåll

Mål

När du arbetar med det här ska du kunna

 • förklara vad identitet och kultur är.
 • söka fakta om ditt hemland.
 • att jämföra  likheter och skillnader mellan ditt hemland och Sverige.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med

 •  att läsa och gå i genom texten tillsammans.
 • att söka fakta på nätet men att fråga era föräldrar
 • att arbeta med olika uppgifter.
 • att lyssna på  olika typer av somalisk musik och se skillnaden mellan olika somaliska dans .

avsluta med att varje elev ska göra en presentation om särskild område i den somaliska kultur.

Bedömning

 • ord och begrepp inom område.
 • inlämningsuppgifter
 • Skriva en fakta text 
 • Jämföra ditt hemland med Sverige.
 • visa din kultur genom musik eller dans.

 Arbetet ska redovisas i form av  - Collage med text och bild - muntlig redovisning - diskussioner - test - dans - musik.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Modersmål : Mitt hemland

F
E
C
A
Du kan läsa olika texter.
Med flyt
Med bra flyt
Med mycket bra flyt.
Du väljer och använder metoder som fungerar beroende på vilken typ av texter du läser.
På ett fungera sätt
På ett fungera bra sätt
På ett mycket bra sätt
Du kan jämföra och översätta på ett ganska bra sätt mellan ditt modersmål och svenskan.
På ett ganska bra sätt
På ett bra sätt
På ett mycket bra sätt.
Du kan diskutera likheter och skillnader mellan ditt modersmål och svenskan.
På ett enkelt sätt
På ett utvecklade sätt
På ett välutvecklade sätt
Du kan göra jämförelser mellan saker som du varit med om och hur det är i Sverige.
På ett enkelt sätt
På ett utvecklade sätt
På ett väl utvecklade sätt
Du drar slutsatser om varför det finns likheter och skillnader mellan saker som du varit med om och hur det är i Sverige.vad de kan leda till.
På ett enkel sätt
På ett utvecklade sätt
På ett väl utvecklade sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: