Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 20 Specialpedagogik 1, Studieenhet 5

Skapad 2019-09-23 15:22 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Specialpedagogik
Denna studieenhet innehåller grundläggande fakta om kommunikation, språkets betydelse och samtalsmetodik. Kommunikation är grunden för vårt bemötande. Hur tar vi tex kontakt med andra människor. Vi diskuterar också om gott bemötande och professionellt förhållningssätt inom vård och omsorg.

Innehåll

Studieenhet 5

Kapitel 5 och Kapitel 6

Efter denna studieenhet ska du kunna:

 Hur kommunikation är uppbyggd och vilka olika komponenter ett samtal kan bestå av.

KASAM- Känsla av sammanhang

Vad som är viktigt i kommunikation så som talet, kroppsspråk och tecken/symboler.

Det professionella samtalet och vad man bör tänka på.

Bemötande och professionellt förhållningssätt.

 

Upplägg Studieenhet 5:

Läs igenom kapitel 5 och kapitel 6.

Se över studieuppgifterna för att fastställa dina kunskaper på egen hand.

Se PP för enheterna.

Valfritt: Sök efter ett KASAM-test på nätet och gör ett sådant på egen hand hemma. Kan vara lite krångligt att räkna ut sina "Kasam-poäng" men hoppas det går bra. Finns skrivare på skolan om man behöver tillgång till det.

 

 Kurslitteratur:

Specialpedagogik 1, Sonja Svensson Höstfält. 2017. Sanoma Utbildning.

Valfritt referensmaterial. OBS! Skall alltid anges vid inlämning av uppgifter.

Uppgifter

  • Uppgift Studieenhet 5 (kap 5 & 6) "Kommunikation" "Professionellt förhållningssätt"

Matriser

Spc
Specialpedagogik 1, Studieenhet 5

Specialpedagogik 1, 100 p. Kurskod: SPE01

Ämne, Specialpedagogik Kurser i ämnet; Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 2, 100 poäng Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället. Det behandlar också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter inom funktionshinderområdet. Undervisningen i ämnet specialpedagogik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument för att, i olika situationer, skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta människor med respekt och arbeta utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt, med utgångspunkt i en demokratisk värdegrund och i överenskommelser om mänskliga rättigheter. Såväl egna som samhällets attityder till och värderingar av människors olikheter och rättigheter ska behandlas i undervisningen. Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen. Genom fältstudier eller genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska sammanhang. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera ämnesinnehållet och centrala begrepp. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.
Minnas/Förstå
Tillämpa/Analysera och värdera
Skapa
Syfte
Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att stödja och assistera människor i olika situationer.
Eleven interagerar, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Syfte
Syfte
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: