👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen

Skapad 2019-09-23 15:43 i Nåntunaskolan Uppsala
Året runt, år 1
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
I Sverige har vi fyra årstider, vinter, vår, sommar och höst . Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna? Vi kommer under året periodvis att arbeta med temat.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

 • Du kan ge exempel och beskriva hur saker hänger ihop i naturen nära dig.
 • Du kan berätta hur naturen ändras under olika årstider.
 • Du ger exempel på hur några djur och växter lever och dör.
 • Du kan se vad som händer under olika årstider. Du vet vad några djur och växter heter och sorterar dem efter olika kännetecken. Du beskriver enkla näringskedjor.
 • Du kan visa och berätta om dina undersökningar och observationer på olika sätt. Du använder det när du diskuterar.

·    Undervisning

 • Se på film
 • Besöka en skog samt nyttja området kring skolan
 • Läsa och lyssna på fakta om ämnet
 • Återberätta fakta
 • Namnge några växter, djur och träd
 • Studera årstidernas växlingar i naturen (över hela året)
 • Göra enklare presentationer av din observation av naturen och förändringar över tid.
 • Göra enklare presentationer av fakta om djur eller växter.
 • Ge respons och feedback på dina kompisars presentationer samt jämföra era observationer av naturen.

Det här ska du kunna - Bedömning

 • Kunna benämna årstiderna och veta vad som kännetecknar dessa
 • Kunna benämna alla månaderna i rätt ordning
 • Kunna göra fältstudier i naturen
 • Kunna namnge några djur, växter och träd
 • Presentera din dokumentation av dina observationer med hjälp av Word och Powepoint 
 • Visa vad du har lärt dig genom muntlig och digital presentation.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Kunskapskrav NO åk 1-3

Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Samband i naturen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Årstider, förändringar, livscykler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Människan
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Tyngdkraft, friktion, jämvikt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Ljus och ljud, vatten och luft
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Naturen i skönlitteratur, myter och konst
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Fältstudier och undersökningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Observera, namnge, sortera & näringskedjor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Solen och månen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Sortera & separera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
Jämföra resultat
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Dokumentera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.