👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2019-09-23 15:51 i Rörö skola Öckerö
Temaplanering för kropp och hälsa
Grundskola 1 – 3 Svenska Bild NO (år 1-3) Musik
Vi kommer att arbeta med tema Kroppen under några veckor. Då kommer vi att lära oss mer om olika kroppsdelar, samt om våra sinnen. Vi kommer att prata och diskutera om vad kroppen behöver för att fungera och må bra

Innehåll

 

Under temat kommer vi att öka förståelsen för hur kroppen fungerar, människans kroppsdelar, deras namn och funktion. Berätta och samtala om våra sinnen, känslor och vad kroppen behöver för att må bra. Vårt mål är att öka förståelsen för kroppen och vad kroppen behöver för att må bra.

Innehåll

 • Att må bra
 • Skelett, muskler och hud
 • Mat och tarmar
 • Blodet, hjärtat och andningen
 • Nerver och hjärnan
 • Våra sinnen

Så här kommer vi att arbeta:

 • Uppstart med teater
 • Genomgångar om kroppens olika delar
 • Titta på filmer
 • Utföra olika experiment och tester
 • Rita och måla, arbeta med lera
 • Läsa faktatexter
 • Skriva egna faktatexter
 • Göra en bok om kroppen
 • Diskutera och samtala
 • Sjunga sånger om kroppen
 • Kroppsdelar på engelska

Det här kommer vi att bedöma:

Att du kan:

 • Namnen på några kroppsdelar och hur de fungerar
 • Namnen på våra olika sinnen
 • Berätta om hur du bör ta hand om din kropp för att må bra
 • Skriva enkla faktatexter
 • Delta i experiment och tester och förklara vad som händer
 • Säga några kroppsdelar på engelska

Länkar

Spel på engelska

kroppsdelar på engelska

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3