👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 7- Toujours en retard

Skapad 2019-09-23 16:01 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Vi jobbar med kapitel 2 som handlar om tid och hur man säger att man är försenad. Vi lär oss klockan, hel- och halvtimmar samt veckodagar och skolämnen.

Innehåll

 

Lundi le 23 septembre                             Toujours en retard chapitre 2A

                                                                 Coup d’envoi p 28

                                                                 Le texte, introduction

                                                                 L’heure

                                                                 Exercises

                                                                 Devoirs (läxa): Les mots

https://quizlet.com/430447352/fr-7-chapitre-2a-flash-cards/

 

                                                                

Mercredi le 25 septembre                        Contrôle

                                                                 Raconter ce qui arrive

                                                                 Mes amis, exhibition

                                                                 Dialogues

                                                                

                                                               

Lundi le 30 septembre                             Je suis en retard, chapitre 2B

                                                                 Les jours de la semaine

                                                                 Les matières scolaires

                                                                 L’heure

                                                                 Devoirs: Les matières scolaires et les jours de la semaine

 

 

Mercredi le 2 octobre                               Contrôle

                                                                 Chapitre 2B et exercises                            

 

 

Lundi le 7 octobre                                    Chapitre 2B et exercises

                                                                 Devoirs: les mots du chapitre 2B

                                                                       https://quizlet.com/235955125/en-retard-fr-7-flash-cards/

 

 

 

Mercredi le 9 octobre                               Contrôle

                                                                 Excusez-moi! Chapitre 2c

                                                                 Dans la salle de classe

 

 

Lundi le 14 octobre                                  Chapitre 2c et exercises

Devoirs; les choses dans la salle de classe

https://quizlet.com/361258723/dans-la-salle-de-classe-fr-7-flash-cards/

 

 

Mercredi le 16 octobre                             Contrôle

                                                                 Scène de la salle de classe

                                                                

                                          

Lundi le 21 ocobre                                    Revision (repetition)

 

 

Mercredi le 23 octobre                               Interro; chapitre 2 (PROV PÅ KAP 2)

 

 


Lundi le 4 novembre                                   Film: Les choristes

 

  

Mercredi le 6 novembre                             Film: Les choristes

 

 

 

Vad ska du kunna till provet?

·       Ord och uttryck från kap 2, de som finns på quizlet.

·       Kunna berätta om dina vänner

·       Klockan (hel och halv)

·       Avoir och être

Veckodagar och skolämnen 

Uppgifter

  • Ord och uttryck, läxor

Matriser

M2
Utvecklingsmatris Moderna språk; skriva

Din förmåga:

att uttrycka dig begripligt
Du förmedlar ett innehåll, dock inte alltid helt begripligt för en tysk/ fransk/ spansktalande.
Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en tysk/ fransk/ spansktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en tysk/ fransk/ spansktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra dig förstådd på målspråket.
att bygga upp ett innehåll
Du uttrycker dig mycket enkelt och kortfattat om vardagliga ämnen.
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat med sammanhang.
Du uttrycker dig om ett specifikt ämne och tar även med detaljer.
Du uttrycker dig utförligt, tar upp helheter och detaljer.
att använda ord
Du väljer enkla ord utan variation. Du gör dig inte alltid förstådd.
Du väljer enkla ord och gör dig förstådd.
Du försöker att variera dig genom att t.ex. använda synonymer och sammanbindande ord.
Du har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd.
att använda nya ord
Du använder enstaka nya ord.
Du använder några nya ord.
Du har utökat ditt ordförråd med nya ord och använder dem.
Du har utökat ditt ordförråd mycket och använder orden på rätt sätt.
att använda grammatik
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik.
Du använder enkel grammatik.
Du försöker använda ny grammatik.
Du använder dig av ny grammatik.
Du gör grammatiska fel som ibland förstör förståelsen.
Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du gör få grammatsika fel.
att använda grammatik
Du glömmer att böja verben.
Du är medveten om tempusböjning, men göra vissa fel ibland.
Du klarar av att välja rätt tempus.
att bygga meningar och uttrycka samband
Du gör korta meningar, som inte alltid är korrekta. T.ex kan dina meningar ibland sakna verb, vilket påverkar begripligheten.
Du gör korta men oftast korrekta meningar.
Du kombinerar korta och långa meningar, med bisatser.
Du varierar menings-byggnaden.
att bygga meningar
Du startar dina meningar på liknande sätt, ofta med samma ord.
Du startar dina meningar på liknande sätt, t.ex. med subjektet.
Du börjar varierar sättet att starta meningarna, t.ex börjar du ibland med ett adverbial.
Du varierar sättet att starta meningarna.
Du försöker binda ihop satser.
Du binder ihop satser och stycken på olika sätt.
att interagera
Du besvarar frågor med ett eller några få ord. Du ställer ibland en enkel följdfråga.
Du ställer frågor och/eller reagerar på/ kommentarerar det du läser.
Du hittar på nya saker att skriva eller fråga om.
att anpassa språket efter mottagare, situaiton och syfte
Du tar ibland hänsyn till mottagare och situation genom att t.ex. välja rätt tilltalsform.
Du tar hänsyn till mottagare och situation genom att t.ex. välja rätt tilltalsform eller använda slanguttryck i rätt sammanhang.
att använda strategier
Du saknar strategier. Du använder svenska eller engelska.
Du letar efter ord i andra språk och försöker använda dem på ett sätt som passar i tyska/franska/spanska. Du förenklar det du vill skriva.
Du använder synonymer. Du omformulerar. Du förklarar vad du menar.