👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans tecken

Skapad 2019-09-23 16:01 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 3 – 6 Kommunikation
Under vårterminen bygger vi upp ett ordförråd och eleverna får lära sig tecken som de har användning av i sin vardag. Jag kommer att välja tecken utifrån elevernas intressen och vad som är aktuellt för eleverna för tillfället.

Innehåll

Syfte:

 Syftet med veckans tecken är att arbeta med fler olika kommunikationssätt för att stimulera elevernas kommunikativa utveckling.  Här arbetar vi mot att använda flera kanaler som talat språk, tecken som stöd, bilder för att jobba med begrepp utifrån elevens intresse och erfarenhetsvärld. 

 

Undervisningens innehåll:

 

Arbetsgång: 

 

Varje vecka på fredagen presenteras ett nytt tecken för eleverna. 

Gemensam genomgång efter samlingen där vi sätter in tecknet i en kontext som ex en sång. Vi arbetar tillsammans på tavlan interaktivt i programmet lynx där eleverna får se bilder och film på hur man tecknar de aktuella tecknen. 

Eleverna klistrar in veckans tecken och bild i sin egna ”Teckenbok”.

De klistrar även in en bild att färglägga. Exempelvis om veckans tecken är jacka så färglägger eleverna en bild på en jacka. 

Repetera under veckan.

 

 

Tecken kan hämtas från www.ritadetecken.se 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Kroppsspråk, tecken eller tal.
    KOM  1-3
  • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
    KOM  1-3

Matriser

KOM
Kunskapskrav kommunikation åk 3- 6 i grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Tolka
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Kommunikationsverktyg
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.