👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal

Skapad 2019-09-23 16:16 i Stamgärde skola Åre
Stora tal, alla fyra räknesätt.
Grundskola 5 Matematik
Räkna huvudräkning, skriv och följ pilarna. Lycka till!

Innehåll

1. Förväntat resultat

Du ska kunna:

 • Addera och subtrahera stora tal - huvudräkning. Exempel: 58.000 + 19. 000
 • Ställa upp och addera och subtrahera stora tal. Exempel: 527.000
 •                                                                                        -      87.000
 • Avrunda till närmaste tusental. 
 • skriva tal i utvecklad form så att talet är summan av talsorterna
 • Exempel: 354.892 = 300.000+50.000+4000+800+90+2
 • Ställa upp och multiplicera stora tal. 
 • Exempel:  1543
 •                   x 32
 • Kort division med stora tal
 • Exempel:  16.300
 •                      4
 • Lösa problem med stora tal
  • Förstå frågan
  • Välja lämplig metod/räknesätt
  • Räkna rätt
  • Beskriva/förklara hur du löser uppgiften muntligt och skriftligt
 • Exempel: Kapten Karlsson flyger sammanlagt 38.800 km. Kapten Svensson flyger 3997 km fem gånger. Hur många kilometer längre flyger Kapten Karlsson?
 • 38.000 - (5 x 3.997) = 

 

 

2. Undervisning och övning

Läraren förklarar, visar exempel, metoder och strategier. Vi tränar begrepp, metoder, strategier och problem både muntligt och skriftligt. Vi räknar enskilt i matteboken. Vi funderar och löser uppgifter och problem enskilt, i par och alla tillsammans. Vi använder mini-whiteboards för att visa och förklara.

 

Vi stämmer av vad vi kan med trafikljus och får chans att repetera det som upplevs svårt.

rött -       jag tycker det är svårt

gult -        jag kan ibland, vissa uppgifter är svåra

grönt -      det känns enkelt.

·       

3. Examinationsuppgifter

Matteprov
Redovisning av problem för liten grupp.

 

4. Bedömning

Löpande återkoppling av lärare och resurslärare.

Självbedömning med trafikljus.

Matteprov med antal rätt och återkoppling på det du behöver träna mer på. Bedömningen följer "förväntat resultat", se ovan.

Avslutande Kommentarer

Eleverna ska utmanas och utvecklas under trygga former. 

Vi arbetar i par, i liten grupp och enskilt, för att lära av varandra, upptäcka olika sätt att lösa uppgifterna och få syn på vår gemensamma kunskap.