👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Internationell politik - globalisering, samarbete, konflikter

Skapad 2019-09-23 17:19 i Frösåkersskolan Östhammar
Globalisering.
Grundskola 9 Geografi Samhällskunskap
Världen har blivit "liten"

Innehåll

 Världen är mycket mindre idag än för bara några generationer sedan. Det är nu inte så att planeten jorden blivit mindre, men väl avstånden, dvs. det som händer varhelst i världen det sker vet vi direkt när det händer. Vår digitala teknik gör saker som för några generationer sedan var otänkbara. Man talar om en globalisering, eller ska vi säga att världens länder kommit närmare varandra. Vi kommer titta lite närmare på för- och nackdelar med globalisering, orsaker och konsekvenser i väpnade konflikter samt FN:s arbete.

Aktiviteter

Genomgångar
Arbeta med texten i NE + uppgifter
Filmer

Bedömning

Deltagande i diskussioner
Inlämningsuppgift om FN

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9