Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bornholmssamling läsåret 2020/2021

Skapad 2019-09-23 17:39 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Språksamlingar utifrån Bornholmsmodellen med syfte att utveckla språket genom sånger, sagor, rim och ramsor

Innehåll

MÅL: Att barnen på ett lustfyllt sätt utvecklar sitt språk genom:

*Sånger

*Sagor

*Rim och ramsor

 

AKTIVITET: 2,5-5 åringarna har Bornholmssamling 2-3 ggr/vecka. Vi har olika slags upprop tillsammans.Vi berättar och gör sagorna på många olika sätt. T.ex. flano, sagolådor, dramatisering, högläsning och Pollyglutt Vi sjunger, leker och lär oss olika rim och ramsor kopplade till ämnet. 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: