👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröseskolan Tvärgrupp Tryck och Lek 19-20

Skapad 2019-09-23 17:49 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola F – 9 Kommunikation
Eleverna ska genom touchkontroller samspela i olika lekar.

Innehåll

Syfte och kunskapsmål

Aktiviteten ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra samt en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin situation. 

 

 

 

 

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Eleverna kommer genom lek med olika touchkontroller samspela med sina skolkamrater. De kommer att få träna på att lyssna på varandra och följa uppmaningar. 

De kommer bl a att leka kurragömma och dansstopp. 

Bedömning

Målet är uppfyllt när du deltar i att:

-samspela i leken med dina skolkamrater

-turtaga med sina skolkamrater.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  1-3
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9