👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarprat/podcast

Skapad 2019-09-23 18:31 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 9 Svenska
Vi kommer att arbeta med sommarprat/podcast vecka 39-40. Ni kommer att få lyssna på Anders Hansens sommarprat och skriva ett referat av detta.

Innehåll

Mål:

I detta arbetsområde ska du i första hand att utveckla din förmåga att:

 • Formulera dig och kommunicera i tal
 • Anpassa språket efter olika syften och sammanhang

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Lyssna på Anders Hansens sommarprat tillsammans i klassen ni kommer att föra anteckningar/tankekarta.
 • Skriva ett referat utifrån dina anteckningar.
 • Planera ett eget sommarprat, göra en tankekarta och skriva ett manus.
 • Ni ger varandra skriftlig feedback på varandras manus.
 • Ni spelar in ett eget sommarprat på i-paden som vi sen kommer att spela upp i klassen.

 

Bedömning:

Bedömning av ditt referat samt skrivna manus och inspelade sommarprat.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Referat - sommarprat

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Sommarprat

F
E
C
A
Förbereda och genomföra
 • Sv
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga och skriftliga redogörelser med en i huvudsak fungerande struktur och innehåll och en viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga och skriftliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga och skriftliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Innehåll
 • Sv
Eleven kan med hjälp av egna erfarenheter diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt sätt som för samtalet och diskussionerna framåt.
Eleven kan med hjälp av egna erfarenheter diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt sätt som för samtalet och diskussionerna framåt.
Eleven kan med hjälp av egna erfarenheter diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt sätt som för samtalet och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Form
 • Sv
Eleven kan skriva med viss språklig variation och enkel textbindning samt använda sig av språkliga normer och strukturer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan skriva med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning samt använda sig av språkliga normer och strukturer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan skriva med god språklig variation och välutvecklad textbindning samt använda sig av språkliga normer och strukturer på ett välfungerande sätt.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
 • Sv  7-9
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.