👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grekland under antiken och Romarriket

Skapad 2019-09-23 19:48 i Häggvallskolan Tjörn
Pedagogisk planering Antiken Grekland
Grundskola 7 Historia
Vad hände under antiken Grekland och Rom? Hur levde människorna?. Vi kommer att studera den tidsepok som kallas för Antiken. Vi ska studera lite av dess kultur och vad de har bidragit med till dagens samhälle. Vi kommer att utgå från perspektiven: politik, makt, kulur mytologi och se vad detta gett för historiska arv. Vi berör också de första flodkulturerna och antika Egypten.

Innehåll

Syfte/förmågor

I det här området kommer vi att träna på din förmåga att:

- använda dig av viktiga historiska begrepp som kronologi, arv, tidsepoker, högkultur, Antiken

- resonera och jämföra hur människors levnadsvillkor förändras och varför de förändras över tid.

- din förmåga att se samband, göra jämförelser mellan olika tidsperioder och hur du motiverar dina svar.

- se utvecklingslinjer att förstå betydelsen av kulturmöten, uppfinningar, händelser och viktiga gestalter från Antiken.

- din förmåga att hantera historiska källor med hjälp av källritik

Du kommer lära dig om: 


- vad som kännetecknar/de utmärkande dragen från Antiken.

- genusperspektivet under Antiken - skillnader och likheter mellan kvinnor och män.


-  hur kvinnor, barn och mäns situation var och hur den har förändrats över tid och vad det beror på.


- människors levnadsvillkor under Antiken. Hur de levde människorna och hur var samhället/stadsstaterna uppbyggda?


- vilken betydelse Antiken har haft för vår egen tid. Viktiga arv vi har fått från den här tiden exempelvis: filosofin, vetenskapliga upptäckter, OS m.m.

- demokratins historia och maktens historia i Antiken Grekland och hur har den påverkat vår tid?

-fördjupning i grekisk mytologi och dess gudar

Arbetsprocess:

Undervisning:

Genomgångar 

 Vi ska prova att jobba med instuderingsfrågorna i Digilär.

Arbete med texthantering och källhantering då du fördjupar dig om en grekisk gud

Arbetsuppgifter fås av läraren

Bedömning:

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna.

Du kommer också bedömas med ett skriftliga förhör eller ett muntligt förhör.

Du bedöms utifrån kunskapskraven som finns i matrisen nedan.

Uppgifter

  • Vad skall vi göra?

Matriser

Hi
Antiken - Grekland

E
C
A
Historiska begrepp
  • Hi  7-9
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Tidsperioder
  • Hi  7-9
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.