👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Norden åk 5

Skapad 2019-09-23 20:27 i Sandarne skola Söderhamn
HT år 5
Grundskola 4 – 6 Geografi
I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannar. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, geografiska ord, kartor och tabeller.

Innehåll

Konkreta mål: 

Du ska:

Du ska kunna beskriva och göra jämförelser om Nordens natur och naturtillgångar samt vad människor livnär sig på 
Du ska lära dig förstå och använda ämnesord och begrepp.
Du ska lära dig läsa och tolka kartor samt jämföra fakta från tabeller
Du ska kunna placera ut Nordens länder på en blindkarta

Genomförande:

På lektionerna kommer vi att:

Vi arbetar med kartor, både digitala och kartbok.
Vi använder texter och uppgifter utifrån Puls geografibok; Norden
Vi ser på serien Geografens testamente - Norden och arbetar med några tillhörande uppgifter
Vi arbetar med olika typer av muntliga och skriftliga uppgifter. 
Vi har genomgångar och diskussioner 
Vi ser på filmer och sammanfattar/diskuterar innehållet 
Vi arbetar med begrepp 

Bedömning:

Baserat på kunskapskraven och de konkreta målen kommer jag att bedöma:

Ditt deltagande i genomgångar och diskussioner.
Ditt genomförande och din delaktighet av uppgifter
Ditt användande av begrepp 
Din redovisning 
Hur du klarar skriftliga och muntliga uppgifter/prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6