👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 1

Skapad 2019-09-23 21:08 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.

Innehåll

Moment i kursen:

År 1

- Introduktion

- Olika fysiska aktiviteter

-  Konditionstema

- Fysiska aktiviteter i naturmiljö

- Anatomi - funktionell träning

- Ergonomi - Arbetsmiljö- styrketräning

- Hälsa livsstil - dopning, kroppsideal, könsmönster

- Spänningsreglering och mentalträning 

- Träningsmetoder och deras effekter

-Egen planering, utförande och utvärdering

 

År 2

- Olika fysiska aktiviteter

- Friluftsliv

- Fysiska aktiviteter i naturmiljö

- Säkerhet, åtgärder vid skada och nödsituation

- Dans och rörelse till musik

- Simning

- Vinteridrotter

- Träningsmetoder och deras effekter

-Egen planering, utförande och utvärdering

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr  -
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
  Idr  -
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
  Idr  -
 • Rörelse till musik samt dans.
  Idr  -
 • Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
  Idr  -
 • Metoder och redskap för friluftsliv.
  Idr  -
 • Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
  Idr  -
 • Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud.
  Idr  -
 • Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.
  Idr  -
 • Spänningsreglering och mental träning.
  Idr  -
 • Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.
  Idr  -