👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My day as a Superhero

Skapad 2019-09-24 08:38 i Jakobsgårdskolan utv Borlänge
Grundskola 6 – 9 Engelska Bild
What would you do if you had the chance to become a superhero/superheroine for one day? What would your name be? Would you have any special abilities? Who would your enemies be?

Innehåll


I dessa tematiska ämnesövergripande uppgifter kommer du att få chansen att skapa din egen superhjälte och beskriva hur en dag som superhjälte skulle kunna se ut.

 

Syftet med uppgiften?

Med Superheroes tränar du att på engelska formulera dig och kommunicera i skrift samt att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. I uppgiften får du även utveckla förmågan att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.


Vad ska vi lära oss?

Att skriftligt i olika sammanhang uttrycka sig så att texten är anpassat till syfte, mottagare och situation. Du får lära dig att framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.


Hur ska vi lära oss?”My day as a superhero/superheroine”. What would you do if you had the chance to become a superhero/superheroine for one day? What would your name be? Would you have any special abilities? Who would your enemies be?


 


När ska vi lära oss?

Vi börjar på bilden vecka 41 att titta på youtubefilmen och sedan skapa våra superhjältar för att efter höstlovet vecka 45 dra igång med engelskans skrivuppgifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

En Bl
Engelska

Skriva
  • En
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter. Du anpassar dina texter på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter. Du anpassar dina texter på ett mycket bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Förbättringar
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra utvecklade förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra utvecklade förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Skriva till andra
  • En
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett mycket bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Strategier
  • En
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett mycket bra sätt när du pratar med andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett mycket bra sätt när du skriver till andra.

En Bl
Bild

Ej uppnått lägsta kunskapskraven
E
C
A
Bildframställning
Jag presenterar mina bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Jag presenterar mina bilder med RELATIVT GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Jag presenterar mina bilder med GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Bildframställning
Jag BIDRAR TILL ATT UTVECKLA EGNA IDÉER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder.
Jag UTVECKLAR DELVIS EGNA IDÉER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder.
Jag BIDRAR TILL ATTUTVECKLA EGNA IDÉER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder.
DRIVKRAFT
Jag BIDRAR under arbetsprocessen TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER mitt arbete FRAMÅT.
Jag FORMULERAR OCH VÄLJER under arbetsprocessen HANDLINGSALTERNATIV SOM MED NÅGON BEARBETNING LEDER mitt arbete FRAMÅT.
Jag FORMULERAR OCH VÄLJER under arbetsprocessen HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER mitt arbete FRAMÅT.