Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konditionsträning år 1

Skapad 2019-09-24 08:43 i Bessemerskolan Sandviken
Denna planering är för HA19 Bessemerskolan ht-19
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Lära sig vad kondition är samt hur man tränar för att påverka sin kondition.

Innehåll

 

 Kurs: Idrott och Hälsa 1

Arbetsområde: Konditionsträning och friluftsliv år 1

Vad? Lära sig om vad kondition är. Lära sig att genomföra egen träning. Lära sig att utvärdera sin egen träning.

Klä sig på ett sett som gör att du kan delta i en friluftsaktivitet utifrån väder.

Hur? Testa olika former av träning, både enskilt och i grupp. Teori om kondition, kännedom kring egen puls och hur den påverkas av träning.

Vistas ute i naturen utifrån väderförhållanden.

Varför? För att kunna värdera egen kondition för att orka med sin utbildning samt framtida arbete.

För att kunna vistas ute i naturen bör man har kunskap om Allemansrätten samt kunna klä sig så att man klarar av att vistas ute i naturen.

 

 Examensmål: Genomföra moment inom konditionsträning såsom promenader, PW, stavgång, jogging, löpning, intervallträning m.m. Samt vistas ute i naturen.

 Syfte & Mål: Förmåga att genomföra och anpassa olika former av träning som främjar konditionsträning utifrån olika förhållanden och miljöer.

 

 

 Planering av arbetsområde/Förväntat resultat:

TID

Det här ska vi lära:

Det här ska vi göra/Aktivitet:

34

 Introduktion till kursen.

 

35

Tester. Få kännedom om sin egen fysiska status.

Utföra test: 2400m/tid

36-40

Kännedom om olika träningsmodeller. Lära dig hur pulsen fungerar med olika träningsmodeller samt genomföra friluftslivsaktiviteter.

Utföra låg,medel och högintensiv träning

Gå ut i naturen med rätt klädsel och rätt förhållningssätt utifrån allemansrätten.

41

Intervallträning

Jobba med övningar under kortare intervaller.

42

Tester.

Utföra test: 2400m/tid

43-44

Ressursvecka - Höstlov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieteknik/Inlärningsstrategi/Goda råd
Ta del av den informationen som olika hemsidor tillhandahåller.

 

Lärandematris   

 

Utveckla kroppslig förmåga.
Jag... Planerar Och Anpassar Samt utför fysisk aktivitet
 
Skriver kortfattat och enkelt sin träning. Gör, med hjälp av lärare, enkla anpassningar vid behov. Behöver handledning av lärare för att utföra sina aktiviteter.
Skriver utförligt hur aktiviteterna ska utföras. Vart, hur länge samt beskriver hur jobbigt det var utifrån ”Borgskalan”.
 
Gör, på egen hand, enkla anpassningar vid behov. Klarar sig utan handledning av lärare i stor utsträckning.
Anger med bilder samt text hur aktiviteterna ska utföras. Vart, hur länge samt beskriver hur jobbigt det var utifrån ”Borgskalan”. Gör, på egen hand, enkla anpassningar vid behov. Utför även en enklare utvärdering. Klarar sig utan handledning.

     

Uppgifter

 • Loggbok / Sammanfattning in v.45

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer.
  Idr
 • Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr
 • Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr
 • Centralt innehåll
 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr  -
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
  Idr  -
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
  Idr  -
 • Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
  Idr  -
 • Metoder och redskap för friluftsliv.
  Idr  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
  Idr  A
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
  Idr  C
 • Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
  Idr  E
 • Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
  Idr  A
 • Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
  Idr  C
 • Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
  Idr  E
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
  Idr  A
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
  Idr  C
 • Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
  Idr  E
 • När eleven samråder med handledare kan hon eller han med säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
  Idr  A
 • När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
  Idr  C
 • När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
  Idr  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: