👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige under 1700 och 1800 talet

Skapad 2019-09-24 08:48 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi kommer nu att läsa om hur Sverige förändrades! Hur maktfördelningen utvecklades, befolkningen ökade, arbetslivet utvecklades, tillgången till skola och utbildning förändrades och mycket mer!

Innehåll

Syfte (Varför vi ska arbeta med det här.)

Meningen är att du ska utveckla din historiska referensram och få kunskap i hur Sverige har utvecklats genom tiderna. Att du ska kunna ge exempel på vad som utvecklats, hur och kunna förklara varför det har utvecklats.

 

Arbetssätt (Hur vi ska arbeta.)

Vi kommer att arbeta tillsammans som alltid! Vi kommer att ha genomgång, prata och läsa i historieboken.

 

Bedömning (Vad du förväntas visa för kunskap och hur.)

Vi kommer avsluta arbetsområdet med en uppgift där du kommer få djupdyka i antingen hur makten förändrat eller i befolkningsökning. Uppgiften kommer att skrivas på lektionstid. 

De kunskaper jag vill att du visar är att du kan använda begreppen orsak och konsekvens, att du kan se hur olika epoker påverkar varandra, att du kan visa att det skett en utveckling, att du har faktakunskap och att du kan använda begrepp rätt.

 

 

Försök att beskriva vad som förändrats, orsaker till varför det har gjort det och vilka konsekvenser det fått. Jämför med t.ex. stormaktstiden, Vasatiden eller medeltiden.

Jämför också med hur det ser ut idag. Hur har det som hänt i vår historia påverkat oss?

1. Välj antingen makt eller befolkning.

2. Berätta om hur det såg ut under 1700-1800 talet.

3. Berätta om hur det såg ut innan, t.ex. under stormaktstiden, Vasatiden eller medeltiden.

4. Förklara varför det har förändrats, vilka orsaker finns det.

5. Berätta vilka konsekvenser förändringarna fått.

6. Berätta hur det ser ut idag och förklara hur det som hänt i historien påverkat oss idag. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Sverige under 1700 och 1800-talet

Förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Utvecklingslinjers påverkan på samtiden
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Förmåga att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv. Förmåga att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

E
C
A
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.