👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 8, Section 1

Skapad 2019-09-24 08:49 i Häggvallskolan Tjörn
Under veckorna 35-43 kommer vi jobba med Section 1 i boken Wings 8.
Grundskola 8 Engelska
Välkommen till Wings! I sektion 1 arbetar vid med resor och semestrar.

Innehåll

Övergripande mål

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

 • läs- och hörförståelse.
 • realia med tyngdpunkt på Storbritannien och London, historiskt och i nutid, med informationshämtning från lärobokstexter och andra medier.
 • grammatik; enkel och pågående form av verb i presens och preteritum, adjektiv
 • muntliga övningar i form av dialoger och diskussioner
 • ord och fraser som har att göra med resor, semester/fritid, skola och sociala kontakter i vardagliga situationer

 

Hur?

Läsa – t.ex. lärobokstexter och övningar, skriftliga instruktioner .

Lyssna - t.ex. hörövningar, instruktioner, samtal.

Tala och samtala – t ex. samtal, diskussioner, läsövningar t.ex. i form av dialoger i klassrummet.

Skriva – t.ex. skrivövningar i klassrummet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9