👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä HT 19 - engelska åk 7 - It´s time to talk!

Skapad 2019-09-24 08:56 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med ett sagoprojekt där vi läser en skriver en saga och.
Grundskola 7 Engelska
Let´s talk!

Innehåll

MÅL FÖR ELEV

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

GENOMFÖRANDE

 • Du kommer att få träna på muntlig kommunikation i par eller i mindre grupper. 
 • Du kommer att få arbeta med texter kopplade till muntlig kommunikation i läroboken.
 • Du kommer att få arbeta med substantiv och obestämda artiklar.
 • Du kommer att få förbereda en egen presentation utifrån valfritt ämne.
 • Du kommer at få presentera valfritt ämne inför en mindre grupp. 

BEDÖMNING

Bedömningen avser din förmåga att:

 • kunna välja strategi samt agera utifrån budskap och instruktioner för att förstå innehållet i lättillgängliga texter
 • kunna välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer muntligt uttrycka dig.

INNEHÅLL

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Lyssna och läsa — reception

 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Tala och samtala — produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
 •  

KURSPLANEMÅL

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att kommunicera på engelska och en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
 • sin förmåga att förstå talad och skriven engelska och formulera sig och samspela med andra i tal och skrift.
 • möjlighet att använda olika verktyg för lärande, förståelse och kommunikation.

Matriser

En
Jä HT 19 - en åk 7 Talk /MS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala
Tala Du kan välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer muntligt uttrycka dig:
Exempel: I have two dogs. Their names is Fido and Bella. I have an cat. Det går att förstå huvudsaken av vad det är du vill säga, trots eventuella grammatiska misstag, ordval och uttal. enkelt och begripligt
Exempel: I have two dogs. Their names is... are Fido and Bella. I also have a cat named Missan. She has fur with stripes on. It's black and yellow. The dogs and the cat are very different from each others... other. Ditt ordval är varierat och du visar upp flyt. Det är lätt att förstå vad du säger. Du gör misstag vad det gäller ordval och grammatik, men du klarar av att omformulera majoriteten av de misstag du gör. tydligt och med visst flyt
Exempel: My two dogs are called Fido and Bella, and they are similar but at the same time very different. I also have a cat called Missan with lovely striped fur in the colors of black and yellow. There is absolutely no resemblance between the cat and the dogs. Ditt ordval är varierat och du visar upp utmärkt flyt och uttal i din presentation så att det blir lätt att förstå. Du gör få misstag vad det gäller ordval och grammatik och klarar omformulera dig och rätta till de misstag du gör. tydligt och med flyt