👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i förskoleklass

Skapad 2019-09-24 09:00 i Solviksskolan Ludvika
Planering efter Bornholmsmodellen.
Grundskola F Svenska
I förskoleklassen lär vi oss om ljud, bokstäver och ord tillsammans med andra genom ett praktiskt och lekfullt arbetssätt. Bornholmsmodellen innebär regelbundna och kortare arbetspass med olika språklekar. Vi arbetar även mycket muntligt där vi övar på att samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar inom olika områden som är bekanta för eleverna.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Målet är att eleven:

 • utvecklar sin fonologiska medvetenhet, vilket är en viktigt grund för att kunna avkoda/läsa/skriva.
 • utvecklar sin kommunikationsförmåga, analysförmåga och metakognitiva förmåga (tolka, värdera, reflektera).

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • genom arbetsgången i Bornholmsmodellen kommer vi att vid flera tillfällen ha arbetspass i grupper.
 • genom att fantisera, samarbeta och prova på att skriva utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • genom samtal, diskussion och berättande.
 • genom att få möjlighet att lyssna till sagor och berättelser.
 • genom att få återberätta sagor och upplevelser.
 • genom estetiska uttrycksformer..
 • genom rim, ramsor.
 • genom att koppla fonemen till bokstäverna.

 

Hur du får visa vad du kan:

 • genom kartläggning av elevens fonologiska medvetenhet som sker under både höst- och vårtermin.
 • genom att delta i samtal och diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11

Matriser

Sv
Förskoleklass Svenska - Före läsa & skriva läsåret 15/16

Språklig medvetenhet

Påbörjat...
Påbörjat lekar/övningar som utvecklar förmågan.
På väg...
Kommit en bit på väg med lekar/övningar som utvecklar förmågan.
Kan...
Har utvecklat förmågan.
Rimma
Utveckla förmågan att höra vilka ord som rimmar.
Skilja på långa och korta ord
Utveckla förmågan att skilja ordlängd från ordets betydelse, t.ex. tåg - nyckelpiga.
Sammansatta ord
Utveckla förmågan att sätta ihop två ord till ett nytt.
Höra första ljudet i ord
Utveckla förmågan att höra vilket ljud ett ord börjar på (ej bokstav).
Höra sista ljudet i ord
Utveckla förmågan att höra vilket ljud ett ord slutar på (ej bokstav).
Lägga till ljud
Utveckla förmågan att lägga till ett ljud till ett ord och få ett nytt ord t.ex. + t till and = tand.
Ta bort ljud
Utveckla förmågan att ta bort ett ljud från ett ord och få ett nytt ord t.ex. tand -t =and.
Höra antal ljud i ord
Utveckla förmågan att höra hur många ljud ett ord består av t.ex. bil = 3 ljud.
Sätta ihop ord av ljud
Utveckla förmågan att höra vilka ljud som ljudas t.ex. B + I + L = BIL.
Bokstavskännedom
Utveckla förmågan att koppla bokstavsljud till bokstavsform.
Läsa korta ord
Utveckla förmågan att ljuda ihop korta ord och veta vad det står.
Skriva korta ord
Utveckla förmågan att skriva korta ord.