👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk- och natur

Skapad 2019-09-24 09:04 i Sjödalen Dibber Sverige AB
Djur och natur
Förskola
Vi har valt att jobba med natur. Detta då barnen visat att de tycker det är väldigt spännande när vi går till skogen,och leker mycket med materialet som finns där. Ex pinnar, kottar mm.

Innehåll

 

 Vad ska läras ut?

 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

  Under HT19, ska vi på Ejdern arbeta med språkutveckling och natur, vi kommer att följa barnens intresse och utmana barnen i deras språkliga förmågor med hjälp av natur, skogen, parken och ge dem ett nytt ordförråd genom besök till bibliotek.

 

Varför? Syfte

Syftet med detta är att vi vill att varje barn ska ha förutsättningar att utveckla sin språkliga förmåga, kunna uttrycka sig med ord och ge dem möjligheter att undersöka natur/närmiljön med hjälp av språket.

Hur ska undervisningen genomföras? 

Genom planerade aktiviteter: skogsbesök, biblioteksbesök, samlingar (både sång och bok). 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • Återkoppling inför varje uppgift till det som vi gjorde dagen innan.
 • Med dialog och bilder tillsammans med barnen.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 Ejdern, 10st barn på avdelningen 1-3år.

 

Av vem?

 Anna och Tavga

 

 

Uppgifter

 • Biblioteksbesök

 • Boksamling

 • Skogsbesök

 • Skapande

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18