👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden

Skapad 2019-09-24 09:16 i Tullbroskolan Falkenberg
Arbetsområdet behandlar mellankrigstiden
Grundskola 8 – 9 Historia
En planering för arbete gällande mellankrigstiden.

Innehåll

Planering Mellankrigstiden

 

Inledning: När första världskriget var slut trodde många människor på en ljusare och bättre framtid. Men ekonomisk kris och arbetslöshet påverkade de flesta länder. Den demokratiska utvecklingen bröts på många håll i världen. I Stalins Sovjetunionen och Hitlers Tyskland levde människorna under en hård diktatur. Hitler ville göra Tyskland större på grannländernas bekostnad. Det skulle bli inledningen till nästa krig.

 

Mål

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

 • beskriva den politiska utvecklingen i USA, Sovjetunion, Italien och Tyskland.
 • redogöra för orsaker till det nazistiska maktövertagandet i Tyskland.
 • redogöra för hur demokratin var hotad runt om i världen.
 • kort förklara begreppen spanska sjukan, AK-arbeten, Saltsjöbadsavtalet och kohandeln.
 • utförligt förklara vad som menas med begreppen ”folkhemmet”, ”Ådalen 31” och ”Kris i befolkningsfrågan”.

 

Centrala begrepp att kunna:

aktier, depression, fascism, femårsplaner, folkhemmet, Gulagarkipelagen
inflation, kollektivjordbruk, koncentrationsläger, nazistpartiet, New Deal
Saltsjöbadsavtalet, strejkbrytare, svarta torsdagen

 

Arbetsgång:

·      Varför lär vi oss detta?

·      Genomgång av planeringen

·      Vi tittar på en introduktionsfilm till perioden

·      Du börjar jobba i studi.se

·      Dags för film och diskussion tillsammans

·      Jobba enskilt med uppgifterna i Gleerupsportalen

·      Vi gör analysuppgifter tillsammans och lyssnar på poddar

·       Vi avslutar området med en muntlig tentamen. (se uppgifter i slutet av dokumentet)

 

 

Tiden mellan krigen:

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V%20571

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V%20572

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V%20573

 

 

Studi.se:

 https://app.studi.se/l/aentligen-fred?subject=64530

 

 

Gleerups:

a948, a3824, a7942, a3276, a8574, a4433, a1349, a3971, a184

 

 

Mellankrigstiden – en jämförelse

Fördjupning och metod

Gör en jämförelse mellan de tre staterna USA, Tyskland och Sovjetunionen under perioden 1919–1939. Anteckna vad du kommer fram till i tre spalter, gärna i form av tre tidsaxlar, så att det blir lätt att jämföra.

 1. Läget i landet politiskt 1919.
 2. Versaillesfredens följder för landet.
 3. Viktiga händelser under 1920-talet.
 4. Läget under depressionen.
 5. Politiska ledare under perioden.
 6. Andra viktiga personer.
 7. Läget i landet 1939.

När du är klar med a–g:

 1. Försök förklara vad orsakerna kan vara till att ländernas utveckling blev så olika.
 2. Vilka enskilda händelser i USA respektive Tyskland och Sovjetunionen fick störst konsekvenser för människornas levnadsvillkor under den här perioden (1918–1939)? Ange minst två för varje land. Resonera kring vilka konsekvenser händelserna fick dels för det egna landets medborgare, dels för resten av världen. Motivera dina svar.
 3. Resonera kring vilka händelser som fick störst konsekvenser på längre sikt ända fram till vår egen tid och som kan tänkas ha betydelse även i framtiden. Motivera dina svar.

https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/883d87da-a7c6-404d-a843-93b64879e735 (analys av diagram)

 

Sammanfattning av Mellankrigstiden

 

”Aldrig mer krig” var de flesta överens om när första världskriget var slut. Efterkrigstiden började också bra. Framför allt i USA talade man om det glada 20-talet. Elen och bilen gjorde vardagslivet mycket lättare och bekvämare. Industrin producerade nya varor och människorna handlade som aldrig förr. Men det amerikanska jordbruket började få problem. Det fanns inte köpare till allt som jordbruket producerade. Samma sak hände med industrin. Företagen kunde inte sälja sina varor. Folk som köpt aktier i de framgångsrika företagen försökte sälja sina aktier och resultatet blev den svarta torsdagen på New York-börsen när aktiekurserna föll. Banker och företag gick omkull och en enorm arbetslöshet blev följden. Den stora depressionen spred sig över världen.

I Sovjet gjorde sig Stalin till diktator. Under hans ledning genomfördes landets fortsatta omvandling till en socialistisk stat. Inom jordbruket infördes kollektivjordbruk. Ekonomin organiserades i femårsplaner som angav hur mycket som skulle produceras. Sovjet under Stalin var en järnhård diktatur med rättslöshet, övergrepp och arbetsläger. Miljontals människor dog som en direkt följd av diktaturen.

I Tyskland hade en inflation drabbat landet 1923 när regeringen tryckte allt fler sedlar för att lösa problemet med krigsskadeståndet. 1929 drabbade arbetslösheten landet.

De ekonomiska problemen, arbetslöshet och missnöje med Versaillesfreden gjorde att många väljare vände sig till nazistpartiet och Hitler. Hitler skyllde alla olyckor på Versaillesfreden, judarna och kommunisterna. När nazistpartiet blev landets största parti fick Hitler bilda regering. Från 1933 leddes Tyskland av en antidemokratisk, rasistisk och antisemitisk regim. Politiskt våld och krig var enligt nazisterna tillåtna medel för att nå dit man ville.

Även i övriga Europa bredde diktaturerna ut sig. Sedan år 1922 leddes Italien av Mussolini och hans fascistparti. I Spanien hade diktatorn Franco tagit makten efter ett blodigt inbördeskrig. Beneluxländerna, Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Irland och de nordiska länderna var de enda återstående demokratierna i Europa år 1939.

I Sverige som på många håll i Europa bröt i samband med första världskriget den svåra influensasjukdomen spanska sjukan ut. Arbetslösheten var också ett stort problem som drabbade många. Under kriget hade livsmedelsförsörjningen varit mycket svår. De svåra förhållandena i landet bidrog till införandet av allmän och lika rösträtt samt åtta timmars arbetsdag. Motståndarna fruktade nämligen allvarliga oroligheter liknande dem i Ryssland (revolution) och Tyskland. Det spända förhållandet mellan samhällsklasserna fortsatte in på 1930-talet. En arbetskonflikt i Ådalen 1931, då fem personer sköts ihjäl, ledde så småningom till nya regler på arbetsmarknaden i det så kallade Saltsjöbadsavtalet.

1932 tog Socialdemokraterna över regeringsmakten och behöll den fram till 1976. Statsministern Per Albin Hansson införde begreppet folkhemmet och satsade hårt på sociala förbättringar, bland annat två veckors semester.

 

Podcasts om Mellankrigstiden:

 

https://www.so-rummet.se/podcast/hitlers-och-nazisternas-vag-till-makten

Faktafrågor:

 1. Vilket år kom nazisterna till makten och avskaffade demokratin i Tyskland?
 2. Vad var dolkstötslegenden?
 3. Varför blev det inflation i Tyskland?

Ta reda på:

 1. Vad hade nazisterna för ideologi (alltså vad hade de för politiska idéer)?
 2. Hur förändrades det tyska samhället när nazisterna kom till makten?

 

 

 

https://www.so-rummet.se/podcast/sveriges-nittonhundratal-1920-1929

Faktafrågor:

 1. När hölls det första valet då kvinnor fick rösta i Sverige?
 2. Vad handlade folkomröstningen 1922 om?
 3. Vad hände med Ivar Kreuger?
 4. Nämn några artister som blev stora på 1920-talet?

Ta reda på:

 1. Vilka olika partier bildade regering under 1920-talet?
 2. Hur röstade olika län i folkomröstningen 1922?
 3. Vilka var de stora filmerna under 1920-talet?

 

https://www.so-rummet.se/podcast/sveriges-nittonhundratal-1930-1939

Faktafrågor:

 1. Vad var bakgrunden till skotten i Ådalen?
 2. Vad är Saltsjöbadsavtalet?
 3. Hur många år ledde Socialdemokraterna regering efter 1936?
 4. Vad är typiskt för funktionalismen?

Ta reda på:

 1. Hur hög var arbetslösheten i Sverige under 1930-talet?
 2. Vad är The New Deal?
 3. Varför heter det pilsnerfilm?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor som kommer att tas upp vid den muntliga tentamen:

 

1.     Vad innebär depressionen som drabbar USA 1929? Och vad gör president Roosevelt för att lösa situationen?

 

2.     Hur kunde Hitler och nazisterna ta makten över Tyskland och på bara några få år omvandla den demokratiska nationen till en diktatur?

 

3.     Vad går nazismens ideologi ut på?

 

4.     Försök att förklara hur Hitler lyckades ta makten i Tyskland. Använd dig av följande begrepp:  Versaillefreden, Inflationen, Judehatet, Börskraschen

 

5.     Hitlers Tyskland kom successivt att bli en diktatur under 1930-talet. Jämför hur det kunde se ut att vara ungdom i Tyskland under denna tid med att vara ung i dagens demokratiska Sverige. Vilka är de största skillnaderna?

 

6.     Till din förfäran upptäcker du att din vän har blivit en övertygad nazist. Han/hon som var din allra bästa vän tidigare och som var precis lika klok som du, sitter nu framför dig och hyllar nazismen! Du förstår inte hur detta kunde hända. Vad har du att säga din ”vän”? Använd alla argument du kan komma på varför man ska ta avstånd från nazismen. Försök att verkligen övertyga honom/henne om nazismens mörka sidor.