👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1

Skapad 2019-09-24 09:21 i Morgongåva skola F-6 Heby
Musik åk 1
Grundskola 1 Musik
Musik är härligt! Musik är att sjunga och spela och röra sig till olika rytmer som känns i hela kroppen. Den kan göra en glad och sprallig eller lugn och avslappnad. Under det här läsåret ska du få känna på allt det där!

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen ska ge eleven förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Konkretiserade mål i arbetsområdet

Du kommer att utveckla din förmåga att

 • sjunga tillsammans med andra
 • uttrycka dig på olika sätt genom sång och rörelse
 • härma enkla rytmer
 • uppleva olika slags musik
 • spela rytminstrument

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • sjunga sånger som anknyter till veckans bokstav, våra olika teman eller högtider.
 • sjunga olika sånger både med och utan rörelser
 • leka lekar med ljud- och musikanknytning.
 • sjunga och spela med olika dynamik
 • träna rytmik med rytminstrument och rörelselekar.
 • lyssna och uppleva olika sorters musik.
 • Känna pulsen i ramsor, sånger och musikstycken. Det kan vi göra genom att klappa händerna, spela på rytminstrument eller röra oss.
 • Måla till musik.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:
 • delta och sjunga tillsammans med andra
 • uttrycka dig på olika sätt genom sång och rörelse
 • härma enkla rytmer

Hur ska du få visa vad du kan?

Genom att delta aktivt under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3