👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Site och tag BILBIL 01b

Skapad 2019-09-24 09:40 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Gymnasieskola Bild
Du formger/designar en tag. Tagen är din pseudonym. Med din hand skapar du bokstäver som du sedan fotograferar och använder som signum i din googlesite. Siten ska fungera som din digitala arbetsportfölj. den ska vara enkel att hantera och hitta dina alster i. Naturligtvis är också siten/sidan en designuppgift!

Innehåll

 

 

 

 [CNL1]

 

Matriser

Bil
Bilbil 01b

Ännu ej ett E
E
C
A
Metoder, dokumentation
  • Bil  E
I sitt bildskapande har eleven svårt att använda olika metoder. Att bearbetar och lösa bildkonstruktions problem behöver tränas mer, likaså att experimentera och använda inspirationskällor. Eleven har inte gjort någon dokumentation av sin egen arbetsprocess.
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspitationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
Material/teknik
  • Bil  E
Eleven hanterar ännu ej material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Visa arbeten och redovisa intentioner
  • Bil  E
Eleven presenterar och visar ej sitt arbete för andra samt redovisar ej sina intentioner med bilden.
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt sina intentioner med bilden.
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden.