👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dåtid, Perfekt och México

Skapad 2019-09-24 09:54 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Skriva i dåtid om vad man har gjort under antingen en dag eller en vecka. Och svara på frågor om México, d.v.s. en läsförståelse.

Innehåll

Skriftligt prov i Dugga onsd. v. 40 den 2 okt

Utifrån ett antal små bilder på saker som händer ska du skriva om vad du har varit med om, och kanske inte varit med om under en dag, eller under en vecka. Du ska visa att du kan använda dåtidsformen perfekt (som används allra mest i Spanien). 

Tips: lär dig ord som binder samman fraser så som "después de", "luego". Repetera klockan. Repetera fritidsaktiviteter från sjuans bok (dina gamla texter på Google Drive). 

"Källor": Capítulos 1 y 2 i Gracias 9 + Grammatik sid. 88-89 + dina egna anteckningar i dokument i Google Drive. + Uppgifter i övningsboken/Uppkopierade papper från Therése.

 

Skriftligt test torsd. v. 40 den 3 okt

Du ska även visa att du har förstått texterna om México i textboken på sidorna 18-21 genom att svara på frågor på svenska. 

"Källor": Sidorna 18-21 i Gracias 9 + ordlista sid. 100 + Uppgifter i övningsboken.

Matriser

M2
Moderna språk Lgr11 (grundmatris)

E
C
A
México
Förstå text
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
México
Redogöra, kommentera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriva om sin dag
Välja & använda material
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Skriva om sin dag
Formulera sig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriva om sin dag
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriva om sin dag
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.