👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2019-09-24 10:13 i Rådmansö skola Norrtälje
översikts planering för vårens svenska
Grundskola 6 Svenska
Plan för läsåret 2019/2020

Innehåll

Läsning och läsförståelse

Mål att nå i läsning och läsförståelse, se mål ur Lgr 11.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi läser skönlitteratur som vi lånar på biblioteket.
 • Vi arbetar gemensamt och enskilt med läsförståelse.
 • Vi samtalar om böcker och texter vi läst tillsammans.
 • Vi läser faktatexter i so/no och samtalar om det vi läst.
 • Vi bygger ut vårt ordförråd och lär oss nya ord och begrepp.

Skrivande

Så här kommer vi att arbeta:

 • Du skriver flera olika texter och visar att du vet hur de olika texterna byggs upp.
 • Du lär dig några stavningsregler.
 • Du visar att du kan stava när du skriver dina skrivuppgifter, samt i olika övningar vi gör och när vi har diktamen.
 • Du visar att du kan dela in i stycken, du har en "röd tråd" i ditt berättande, kan använda beskrivningar som gör texterna mer levande.

Muntlig presentation

Så här kommer vi att arbeta:

 • Du kommer att få samtala om olika ämnen och träna på att "föra samtalet framåt.
 • Du ska även få träna på att bli en god lyssnare och ställa frågor till dina kamrater.

Språklära

Så här kommer vi att arbeta:

 • Du får genom olika övningar träna dig på ordklasser.
 • Du får tillsammans med andra prova på att bygga meningar på olika sätt.
 • Du får lära dig att skriva med rätt tempus (nutid/dåtid)