Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1-3

Skapad 2019-09-24 10:18 i Sunnerstaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 Musik
Sjunga och spela tillsammans skapar gemenskap!

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna;

 • Sjunga på olika sätt, Kanon och växelsång
 • Spela något instrument i ensemble/ grupp på olika sätt.
 • Imitera/härma rytmer, toner och rörelser
 • Lyssna och associera till musik, berätta vilka tankar, känslor och bilder du får om musiken du lyssnar på
 • Instrument, veta hur de ser ut, vad de heter och vilken instrumentgrupp de tillhör
 • Musiksymboler, som t.ex notvärden, piano, forte med mera.

Innehåll

Du tränar på att;

 • Sjunga, vi bygger upp en sångrepertoar, vi sjunger rörelsesånger och sånger om de teman/områden vi arbetar med. Du tränar på att härma och lyssna in. Du tränar på att sjunga olika kanons. 
 • Arbeta med rytmer. Du härmar rytmer med kroppen, du klappar och gör rörelser .Du får prova på olika rytminstrument, du tränar på att lyssna/ följa musiken.
 • Improvisera och skapa egen musik med hjälp av t.ex rytminstrument
 • Arbeta i grupp, samarbeta och delta i framförande som t ex Luciatåg/konsert.
 • Lyssna på olika instrument och att lära dig namnen på dem och hur de låter
 • Att prova på att spela på instrument som gitarr och keyboard. (åk 3)

 

Genomförande

Musiklektionerna har vi en gång i veckan. För åk 1 är de 35 min långa och för åk 2-3 45 min långa. Åk 3 är ansvariga för Luciafirandet på skolan och i trean provar du på att spela gitarr och keyboard. På musiklektionerna tränar vi innehållet.

Redovisning

Vi redovisar på lektionerna: Deltar i musicerandet med sång och spel på instrument. Enklare analyser av hur musiken låter, när vi spelar själva och på musik vi lyssnar på.

Elevinflytande

Eleverna får vid tillfällen välja sånger och ta ansvar i grupparbeten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: