👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1.1 It's a new dawn. It's a new day

Skapad 2019-09-24 10:19 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola 7 Engelska
Läsförståelse, verb, presentation och Caravaggio

Innehåll

https://gleerupsportal.se/laromedel/engelska-7-9/article/adb23f40-ff0f-4a23-9342-966d3ae3c069

 

I kapitlet kommer ni att arbeta med läsförståelse genom att läsa texter och svara på frågor gällande texten.

Ni kommer även arbeta med presens verb och få en kort genomgång om detta.

Utöver detta kommer ni skriva en kort text om er själva samt söka och finna information om en känd italiensk målare, Caravaggio.

 

Uppgifter

Matriser

En
Kunskapskrav Engelska årskurs 7-9

RECEPTION

* förståelsen av det man hör och läser på Engelska
E
C
A
Läsförståelse
Hur väl du förstår skriven engelska.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda källor
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

PRODUKTION

*Det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på engelska
E
C
A
Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.