👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan - ett verktyg

Skapad 2019-09-24 10:25 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Klockan - avläsning av tid, klockan som verktyg.
Grundsärskola 4 – 9 Matematik
Vi arbetar med att avläsa tid och att använda oss av såväl digital som analog klocka som verktyg för att skapa självständighet och förståelse för skoldagen.

Innehåll

 

Bedömning

Eleven bedöms formativt genom hela lärområdet. Särskild vikt läggs vid att skapa förståelse kring klockans användningsområden och vilka möjligheter till självständighet den kan erbjuda.

Konkretisering av mål

Vi arbetar övergripande över hela skoldagen för att medvetandegöra tid och hur tid kan avläsas och beräknas. Vi har tillgång till såväl digital som analog klocka i klassrummet, samt timers i olika format.

Dokumentation

Arbetsområdet inleds med att eleven får göra en självskattning kring den egna förmågan att avläsa tid och använda sig av klockan. Vi stämmer av ett par gånger under lärområdets gång samt gör en ny självskattning innan vi avslutar lärområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
  Ma  4-6
 • Enheter för tid, till exempel timmar och minuter och hur de förhåller sig till varandra.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  A 9