👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Asagudar 4-6C

Skapad 2019-09-24 10:37 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Bild Religionskunskap Svenska
Människan har under många år trott på olika saker. Förr fanns det något som hette asatron. Vad är asatro och vad är en asagud?

Innehåll

Syfte/mål

 

Centralt innehåll

 

Lärande/undervising

Lärande/undervisning

 

Du kommer att få lära dig att förstå och använda ord och begrepp for att kunna förklara, beskriva, diskutera och resonera kring frågor som rör arbetsområdet. 

Du kommer enskilt och gemensamt få läsa faktatexter, skriva faktatexter samt se på filmer om aktuellt arbetsområde.

Du kommer enskilt att få svara på frågor, rita och skriva till bildsekvenser. 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  C 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 6

Matriser

Re Sv Bl
Asatro och samiska berättelser, klass 4, ht -17, v 49-51

>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
Tro
 • Re  E 6
Du ger exempel på vad man trodde på, på vikingatiden.
Du ger exempel på vad man trodde på, på vikingatiden. Du förklarar varför man trodde så.
Du ger exempel på vad man trodde på, på vikingatiden. Du förklarar varför man trodde så och varför man inte tror så idag.
Spår idag
 • Re  E 6
Du ger ett exempel på spår från forntidens tro som finns idag.
Du ger 2 exempel på spår från forntidens tro som finns idag.
Du ger flera exempel på spår från forntidens tro som finns idag.
Bild
 • Bl  4-6
 • Sv  4-6
Du gör en bild eller serie för att förtydliga en text. Du behöver hjälp med att utveckla arbetet (val av material och teknik).
Du gör en bild eller serie för att förtydliga en text. Du kommer på idéer som delvis utvecklar arbetet (val av material och teknik).
Du gör en bild eller serie för att förtydliga en text. Du kommer på idéer som utvecklar arbetet (val av material och teknik).