👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och djur

Skapad 2019-09-24 12:42 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Förskola
Väppel Grön kommer vara med oss i arbetet med naturen och djuren. Vi vill väcka barnens intresse och nyfikenhet för djur och natur.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vi ser att barnen visar intresse för små djur som nyckelpigor, larver och spindlar. Vart de bor, vad de äter och hur de ser ut. Barnen visar även intresse för naturen vad man kan äta, vad som är giftigt, material som skogen erbjuder till pyssel och lek.

 

Syfte och mål, Vart ska vi?

 

Med natur och djur som tema vill vi väcka barnens intresse och nyfikenhet för vår närmiljö samt miljö och djur i andra länder. Genom temat önskar vi lägga grunden för ett livslångt lärande om djur, natur, växter och årstider. 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

visar intresse för att delta i aktiviteter.

leker och utforskar naturen.

visar intresse för att delta i samtal och diskussioner kring djur och växter

Visar intresse för att värna om djur och växter genom att visa respekt och omsorg.

visar intresse att delta i boksamtal och filmer om djur och natur.

 

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -

Vi letar och utforskar tillsammans efter djur, spillning, svampar och växter. Barnens intresse styr vad vi utforskar och jobbar vidare med.

Introducera Väppel Grön på samling, prata om hösten, förkunskaper hos barnen.

Se film om hösten, UR-skola 9 min.

Gå på höstjakt, vad hittar vi i naturen som talar om för oss att det är höst? Barnen får dokumentera med ipad.

Barnen får skapa tavlor i skogen av material från naturen.

Se filmerna "Ett djur tittar in" ca 4 min långa- 5st (Djur och Natur)

Vilka djur finns i våra skogar/sjöar? Vilka djur finns på andra ställen i vår värld? Barnen får leta och samla in bilder på olika djur som vi placerar ut i skogen. Barnen får hjälpas åt att sortera dessa djur.  Visar barnen intresse för några/något speciellt djur? Fördjupa oss, se filmer.. forska tillsammans.. Vart bor de, vad äter de, hur lever de???

 

Förutsättningar -

Varannan tisdag utflykt till skogen, Varannan tisdag inomhus samt vissa onsdagar el torsdagar både inomhus och i skogen

 

Dokumentation - Med ipad fotografera, papper o penna, ev filma

Förberedelser, vilket material behövs?

Ta med material som är anpassat efter aktiviteten.

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.
Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18