👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi, åk 4 - grundläggande kemi, vatten och luft

Skapad 2019-09-24 13:30 i Centralskolan Kristianstad
Kemi i årskurs 4 berörande kemins grunder, vatten och luft.
Grundskola 4 Kemi
Vad är allting gjort av? Vad visste man innan om materia och vad vet vi nu? Vad är vatten egentligen? Kommer det att ta slut? Hur kan insekter gå på vatten och vad är luft? Dessa frågor kommer VI ha svar på när vårt kemi område är färdigt.

Innehåll

Syfte

Undervisningens syfte är att skapa nyfikenhet och intresse för kemins grunder, vatten och luft hos eleverna där deras frågeställningar sätts i fokus. Tillsammans ska vi sedan ta reda på svaren och, när tillfälle ges, även genomför systematiska undersökningar. Dikterande av naturvetenskaplig text i form av laborationsrapporter tillkommer även. Utveckla en förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga metoder kommer därav ges. Vidare är undervisningens syfte också att eleverna lär sig att använda kemins begrepp på ett korrekt sätt, förstår teorier samt kan koppla dessa till omvärlden och de systematiska undersökningar vi genomfört. Genom undervisningen ges även eleverna möjlighet att skaffa kunskaper kring utvecklingen av naturvetenskapens världsbild.

Lärandemål

Vårt mål med undervisningen är att vi ska lära oss att…

 • genomföra undersökningar utifrån givna planer

 • använda utrustning på ett säkert sätt

 • göra dokumentationer av våra undersökningar i text och bild (skriva laborationsrapporter)

 • materiens uppbyggnad och egenskaper

 • använda kemins begrepp

 • uppbyggnaden av vatten och luft

 • berätta om några tidigare naturvetenskapliga upptäckter 

 • förklara vad de ovannämnda naturvetenskapliga upptäckterna har för betydelse för människans levnadsvillkor 

Undervisning

Vi kommer att arbeta på olika sätt till exempel genom gemensam läsning och diskussion, enskild läsning och diskussion, diskussion kring svåra ord samt skapande av begreppslista och diskussion samt dikterande kring/av vad som är det viktigaste i ett stycke med utgångspunkt i vår kemibok vid namn “Boken om fysik och kemi” med tillhörande arbetshäfte. I arbetshäftet arbetar vi både alla tillsammans, två och två samt enskilt.                                          

Kapitlen vi kommer att arbeta med i åk 4 är: 

"Tankar kring en brasa"      

"Vatten - ett viktigt ämne"

"Luft och tryck"

Utöver arbete med boken och tillhörande arbetshäfte kommer vi se på filmer och skriva laborationsrapporter på de laborationer vi genomför. 

                                                                                             

 Bedömning sker vid följande tillfällen:

 • Ditt deltagande i diskussioner och genomgångar

 • De skriftliga uppgifterna du gör

 • Ditt deltagande i genomförandet av de laborationerna vi gör

 • De laborationsrapporter du skriver 

 • De du visar under ett skriftligt prov i slutet av området

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi - grundläggande kemi, vatten och luft

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Undersökningar
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Använda utrustning
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Dokumentera undersökningar
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Kemiska sammanhang
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om materias uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp
Eleven har goda kunskaper om materias uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp
Eleven har mycket goda kunskaper om materias uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt dra med god användning av kemins begrepp
Luft och vatten, fotosyntes & förbränning
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning
Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning
Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning
Upptäckter och deras betydelse
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor